Laskevat jakeluvolyymit heikensivät Itellan tulosta

30.10.2013

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2013 KELLO 9.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Heinä-syyskuu 2013

Tammi-syyskuu 2013

Konsernin avainluvut

7-9
2013

7-9
2012

1-9
2013

1-9
2012

2012

Liikevaihto, milj. euroa

457,0

445,6

1 448,0

1 404,1

1 946,7

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

8,0

11,7

24,1

40,4

53,2

Liiketulos (oikaistu), % *)

1,7

2,7

1,7

2,9

2,7

Liiketulos, milj. euroa

-3,1

11,9

-2,4

29,9

39,0

Liiketulos, %

-0,7

2,7

-0,2

2,1

2,0

Tulos ennen veroja, milj.euroa

-5,2

10,3

-12,0

23,8

30,8

Tilikauden tulos, milj. euroa

-3,7

4,9

-9,9

9,1

14,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

-0,7

2,3

2,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

 1,1

5,8

4,7

Omavaraisuusaste, %

 

 

47,6

48,0

46,2

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

 

 

30,3

22,3

23,5

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

 

19,6

41,3

64,8

134,7

Henkilöstö keskimäärin

 

 

27 669

27 391

27 460

Osingot, milj. euroa

-

-

-

-

6,8

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Postialan rakennemurros alkaa vaikuttaa entistä merkittävämmin Itellan liiketoimintaan. Perinteisten kirjeiden jakelumäärä laski 5 prosenttia tammi-syyskuussa, kun sanomalehtien osalta pudotus oli 6 ja aikakauslehtien osalta 7 prosenttia. Volyymilaskun ohella talouden taantuma vaikutti koko konsernin tulokseen heikentävästi.

Informaation tuloskehitys jatkui myönteisenä. Logistiikassa operatiivinen tulos parani edellisiin neljänneksiin verrattuna ja Logistiikkaan sisältyvän Venäjän liiketoiminnan operatiivinen tulos oli varsin tyydyttävä.

Tänään julkistetun uuden vision mukaan Itella uudistaa liiketoiminnan painopisteitä ja hakee lisää kasvua ja kannattavuutta voimakkaasti lisääntyvästä verkkokaupasta ja Venäjän markkinoilta. Pakettien ja tavaroiden jakelu kasvaa voimakkaasti verkkokaupan myötä samalla kun sähköinen viestintä uhkaa puolittaa perinteisten kirjeiden ja lehtien jakelumäärät vuoteen 2020 mennessä. Itellan uusi visio on "Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa" ja missio "Perustehtävämme on pitää huolta kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta".

Kasvupotentiaalia näemme myös Venäjällä, joka on jatkossa Suomen ohella Itellan päämarkkina-aluetta. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Itellan liikevaihto Venäjällä vuoteen 2020 mennessä.  Venäjän liiketoiminta organisoidaan 1.1.2014 lähtien omaksi liiketoimintaryhmäksi ja sen resursseja vahvistetaan.

Toimivan postijakelun sekä kasvun ja uusien investointien edellytyksenä on kuitenkin kannattavuuden parantaminen. Jakelumäärien kiihtyvä lasku vaatii meiltä erityisiä toimia kannattavuuden varmistamiseksi. Keväällä aloitetun 100 miljoonan euron tehostamisohjelman tarkoituksena on tukea tätä tavoitetta muun muassa säästämällä hankinnoissa ja karsimalla kannattamattomia toimintoja.

Osana Itellan uutta strategiaa konserniin kuuluva Itella Informaatio vaihtaa nimensä OpusCapitaksi ja toimii jatkossa Itella-konsernin alakonsernina. Järjestely tukee OpusCapitan pyrkimyksiä tähdätä voimakkaaseen kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen Euroopassa.

Ennakoimme Itellan vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivisen tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan jäävän vuoden 2012 tuloksesta. Koko vuoden liikevoittoa arvioidaan rasittavan merkittävät kertaluonteiset kustannukset."

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Tilinpäätöstiedote 2013 julkaistaan 14.2.2014

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Mediatiedotteet 30.10.2013:

Laskevat jakeluvolyymit heikensivät Itellan tulosta
Itella hakee kasvua verkkokaupasta ja Venäjältä
Itella Informaatio muuttaa nimensä OpusCapitaksi
OpusCapitan hallituksen jäsenet nimitetty