KHO kumosi Viestintäviraston päätöksen Itellan yleispalvelutuotteiden hinnoista

06.08.2013

Korkein hallinto-oikeus on pääosin kumonnut Viestintäviraston päätökset koskien yleispalvelutuotteista perittävien maksujen kustannusperusteita sekä yleispalvelutuotteiden hinnoittelua. KHO:n päätöksen mukaan Viestintäviraston Itellalle vuosina 2008 ja 2009 asettamat velvoitteet yritysasiakkaiden hinnastojen uusimisesta sekä yleispalvelujen hintojen laskemisesta ovat olleet lainvastaisia.

Oikeuden mukaan Viestintävirasto ei ollut toimivaltainen valvomaan Itellan yritysasiakkaiden yksilöllisesti neuvoteltujen sopimuspalveluiden hinnoittelua ja kumosi Viestintäviraston päätöksen myös siltä osin, että Itellan hinnoittelu ei ole ollut kohtuullista ja kustannuksiin sovitettua.

- Olemme tyytyväisiä Korkeimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen. Tämä on Itellalle tärkeä periaatteellinen linjaus, johtaja Petri Aaltonen Itella Viestinvälityksestä toteaa.

Palvelujen hinnoittelupäätökset tehdään Itellassa normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti, joissa keskeisinä vaikuttimina ovat yleinen kehitys kustannuksissa ja jakelumäärissä. Itella ja Viestintävirasto ovat neuvotelleet näkemyseroista ja Itella on muuttanut kustannusten kohdistamisjärjestelmäänsä Viestintäviraston näkemyksen mukaiseksi vuonna 2010.

Viestintäviraston vuonna 2009 tekemä päätös velvoitti Itellan laskemaan yleispalvelutuotteiden hintoja.  Itella valitti asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi Itellan valituksen vuonna 2010. Tämän jälkeen Itella valitti asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka puolestaan kumosi Viestintäviraston päätöksen.

Viestintäviraston päätökset tehtiin aiemman postipalvelulain nojalla, jonka postilaki korvasi vuonna 2011.

Viestintävirasto:
KHO kumosi Viestintäviraston päätöksen Itellan yleispalvelun hinnoittelusta
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös postin yleispalvelun hinnoittelua koskevasta valituksesta (PDF)

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Itella MediaDesk, puhelin 020 452 3366 (ma-pe klo 9-16)