Joulukortti on side sukulaisiin ja ystäviin

03.12.2013

Kolme kuluttajaa neljästä aikoo lähettää joulukortteja

Joulukortti on arvostettu side sukulaisiin ja ystäviin nopeatempoisessa elämässä. Joulukorteilla muistetaan kaukaisiakin lapsuudenystäviä, opiskelukavereita sekä entisiä naapureita ja työkavereita. Noin kolme kuluttajaa neljästä aikoo lähettää tänä jouluna perinteisiä joulukortteja. Tämä selviää Itellan marraskuussa tekemästä joulukorttitutkimuksesta.

Paperinen joulutervehdys selvästi sähköistä suositumpi

Tutkimuksen mukaan 73 prosenttia kuluttajista aikoo lähettää tänä vuonna sekä paperisia että sähköisiä joulutervehdyksiä. Pelkästään paperisia tervehdyksiä lähettää joka viides kuluttaja ja pelkästään sähköisiä joka kahdeksas.

Yksi lähettäjä postittaa joulukortteja keskimäärin 17 henkilölle. Yksi kolmasosa kuluttajista aikoo lähettää viime vuoden tapaan yli 20 joulutervehdystä. Joulukorttiperinne elää vahvana ja joulutervehdysten lukumäärä on pysynyt viime vuosina suunnilleen samalla tasolla.

Naiset ovat huomattavasti innokkaampia joulukorttien lähettäjiä kuin miehet. Tutkimuksen mukaan 86 prosenttia naisista ja 65 prosenttia miehistä on lähettänyt viime vuosina joulukortteja.

Myös ikä vaikuttaa joulukorttimuistamisen määrään. Mitä vanhempaan ikäluokkaan kuluttaja kuuluu, sitä todennäköisemmin hän lähettää joulukortteja. Nuoremmissa, alle 35-vuotiaiden ikäluokissa, joulukorttien lähettämisperinne ei elä vielä niin vahvana.

Kaksi kuluttajaa kolmesta aikoo lähettää myös sähköisiä joulutervehdyksiä, mutta niitä lähetetään keskimäärin kahdeksalle henkilölle eli selvästi harvemmalle kuin joulupostikortteja. Sähköisiksi joulutervehdyksiksi määriteltiin tutkimuksessa esimerkiksi sähköpostilla, tekstiviestillä tai Facebookissa lähetetyt tervehdykset.

Joulumuistaminen ei ole vaikeaa. Joulupostikortti on kuluttajien mielestä käytännössä yhtä helppo lähettää kuin sähköinen joulutervehdys.

Joulukortin lähettäminen viestii tutkimuksen mukaan kaukaisemmillekin ystäville ja sukulaisille, esimerkiksi pikkuserkuille, että elossa ollaan ja yhteydenpitoa halutaan jatkaa, vaikka ei välttämättä ollakaan kovin usein tekemisissä.

Joulukorttien lähettäminen on myös vastavuoroista. Mitä enemmän kuluttaja itse vastaanottaa kortteja, sitä enemmän hän niitä myös lähettää. Joka kolmas kuluttaja lähettää kortin kaikille niille, joilta on itsekin saanut kortin. Liian vakavasti asiaan ei suhtauduta, sillä vain harva pahastuu, jos odotettu kortti jää saamatta.

Vastaanottajat arvostavat itse askarreltuja kortteja

Suurin osa vastaanottajista arvostaa eniten itse askarreltuja joulukortteja. Erityisesti naiset suhtautuvat myönteisesti itse tehtyihin kortteihin tai valokuvapohjaisiin kortteihin, jotka esittävät lähettäjää tai hänen perheenjäsentään.

Korttien kuva-aiheiden puolesta vastaanottajia viehättävät eniten talvimaisemat, kynttilöiden ja kuusen luomat joulutunnelmat sekä joulupukki ja -tonttukortit. Noin kolmasosa vastaanottajista pitää joulukorttien uskonnollisia aiheita itselleen mieluisina.

 Lähes kaikki kuluttajat, 82 prosenttia, ilahtuvat saamistaan paperisista joulukorteista enemmän kuin sähköisistä joulutervehdyksistä. Joulupostikortti elää ajassa. Vain 15 prosenttia vastaajista piti paperisia joulukortteja vanhanaikaisina. Selvä enemmistö vastaanottajista myös säästää saamansa joulukortit.

TNS Gallup Kanavassa 8.-13.11.2013 toteutettuun kyselyyn vastasi 872 kuluttajaa, jotka ovat edustava otos yli 15-vuotiaista suomalaisista. Tutkimuksen suunnittelusta ja tulosten analyysistä vastasi Itellan tutkimuspäällikkö Kari Elkelä.

Lisätietoja:

www.posti.fi/joulu

Lisätietoja tiedotusvälineille: Itella MediaDesk, puh. 020 4523366 (arkisin klo 9-16.30)