Itellan vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2012 on julkaistu

18.03.2013

Itellan Oyj on tänään julkaissut yhdistetyn vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin suomeksi ja englanniksi. Sähköinen vuosikertomus löytyy osoitteista www.itella.fi/vuosikertomus2012 ja www.itella.com/annualreport2012. Verkkoversio sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Itellan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkistettu 15.2.2013 tilinpäätöstiedotteen liitteenä sekä sivulla www.itella.fi/hallinnointi. Samasta osoitteesta löytyy myös Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2012.

Julkaisu on tilattavissa sähköisellä lomakkeella.

Itellan osavuosikatsaukset julkistetaan 29.4., 24.7. ja 30.10.2013.