Itellan liikevaihto kasvoi - liiketulos heikkeni haastavassa markkinatilanteessa

29.04.2013

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 29.4.2013 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 

Konsernin avainluvut

1-3/2013

1-3/2012

2012

Liikevaihto, milj. euroa

496,0

485,3

1 946,7

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

12,4

22,8

53,2

Liiketulos (oikaistu), % *)

2,5

4,7

2,7

Liiketulos, milj. euroa

10,8

21,0

39,0

Liiketulos, %

2,2

4,3

2,0

Tulos ennen veroja, milj.euroa

7,7

19,3

30,8

Tilikauden tulos, milj. euroa

4,7

11,6

14,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

1,0

-1,9

2,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

3,5

2,0

4,6

Omavaraisuusaste, %

46,7

46,7

46,2

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

21,7

20,6

23,6

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

11,0

21,7

134,7

Henkilöstö keskimäärin

27 561 

27 202

27 460

Osingot, milj. euroa

 -

-

6,8

       

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

     

Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto esitetään taulukossa edellisen 12 kuukauden liukuvana lukuna. 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Koko Itellan liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana, mikä johtui pääasiassa VR Transpointin kappaletavaralogistiikan integroinnista osaksi Itella Logistiikkaa. Yhtiön liiketulos kuitenkin heikkeni lähes puoleen edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tämä johtui Itella Viestinvälityksen heikentyneistä kirje- ja aikakauslehtivolyymeista sekä logistiikkamarkkinan selkeästä kiristymisestä.

Postiala on kansainvälisesti murroksessa ja digitalisaation arviodaan laskevan volyymeja selvästi tällä vuosikymmenellä. Alkuvuoden 2013 aikana kuluttajien luottamus omaan talouteen näyttäisi heikentyneen heijastuen epäsuorasti rahtiliikenteen volyymeihin ja käyttötavaralogistiikan kiertonopeuteen. Logistiikan kilpailutilanne on kiristynyt. Verkkokaupan kasvu jatkui heijastuen positiivisesti Itellan liiketoimintaan. Itella jatkoi investointeja pakettiautomaattiverkoston laajentamiseksi.

Itellan taloudellista suoritustasoa pitää parantaa, jotta yhtiö kykenee toteuttamaan pidemmän aikavälin muutosprosessinsa, rahoittamaan kilpailukyvyn kannalta tärkeät investoinnit ja ylläpitämään palvelutasonsa. Huomioiden nämä tarpeet ja ympäristön haasteet Itellan hallitus on täsmentänyt konsernin pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteita. Toiminnan pääpaino siirtyy kasvusta kannattavuuden parantamiseen ja konsernin vakavaraisuuden säilyttämiseen.

Tähän liittyen Itella on käynnistänyt uuden tehostamisohjelman kattamaan vuodet 2013 - 2014.  Päivitetyn ohjelman tavoitteena on 100 miljoonan euron kulusäästöt. Osana tehostamisohjelmaa Itella pyrkii virtaviivaistamaan toimintaansa muun muassa hallinnossa ja muissa tukitoiminnoissa. Lisäksi Itella uudistaa tietohallinnon (ICT) toimintamallin ja ulkoistaa ICT-toimintojaan IBM:lle. Maaliskuussa päätettiin Itella Pankki Oy:n koko osakekannan myynnistä Säästöpankeille. Kauppa saatettiin päätökseen hiljattain."

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2013
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 24.7.
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 30.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 1 947 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi.