Itella ylitti ympäristötavoitteensa

14.05.2013

Kirjeen jakelun hiilidioksidipäästöt vähenivät vuodessa 10 %

Itella-konserni vähensi Suomessa viime vuoden aikana 6 000 tonnia toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjään. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 hiilidioksidipäästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vähentyneet 26 prosenttia. Tämä on selvästi yli asetetun kokonaistavoitteen, joka oli kymmenen prosenttia.

Merkittävin osa Itellan toiminnan hiilidioksidipäästöistä aiheutuu postilähetysten kuljetuksesta ja jakelusta. Itella on parantanut ajoneuvojensa ja kiinteistöjensä energiatehokkuutta muun muassa vähentämällä ajoneuvojen polttoaineenkulutusta ja sähkönkulutusta postikeskuksissa.

– Olimme ensimmäinen hiilineutraali posti maailmassa vuonna 2011. Tarjoamalla hiilineutraalit jakelupalvelut asiakkaillemme, alennamme samalla myös heidän tuotteisiinsa liittyviä päästöjä, Itellan ympäristö- ja yritysvastuujohtaja Hanna Kaustia sanoo.

– Esimerkiksi vuodesta 2007 yhden kirjeen kulun aiheuttama hiilidioksidipäästö on vähentynyt merkittävästi tänä aikana ja on nyt 19 CO2 g, se vastaa 115 metrin ajoa henkilöautolla.

Itellan jakeluautojen polttoaineen kulutus on vähentynyt yhdeksän prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2012. Bensiini- dieselkäyttöisille ajoneuvoille on pyritty löytämään vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, kuten biokaasu. Tänä vuonna asennettavilla ajotavan seurantalaitteilla on tavoitteena kiinnittää huomiota ajotottumuksiin, ja siten vähentää edelleen polttoaineen kulutusta.

Liikenne aiheuttaa noin 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenne- ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen ohjelman 2009–2020 tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 15 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä kansallisten ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Suomen tieliikenteen päästöistä noin 60 % aiheutuu henkilöautoliikenteestä, 35 % paketti- ja kuorma-autoista ja loput linja-autoista, moottoripyöristä ja muista kulkuneuvoista.

Hiilijalanjälki nollataan nyt myös kansainvälisten pakettitoimitusten osalta

Kaikki Itella Postin Suomessa jakamat kirjeet, lehdet, suoramainokset ja paketit ovat olleet hiilineutraaleja vuodesta 2011 alkaen. Nyt Itella Green -ominaisuus on myös kansainvälisissä pakettitoimituksissa.
 
Hiilineutraaliuden ensiaskel on postilähetysten CO2- päästöjen aktiivinen vähentäminen Itellan omilla toimenpiteillä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan osallistumalla ilmastoprojekteihin, jotka korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tuottavat uusiutuvaa energiaa esimerkiksi tuulella tai biokaasulla. Näin siis varmistetaan, että vastaava määrä päästöjä vähennetään toisaalla.

Päästöjen hyvitys tapahtuu luotettavissa ja sertifioiduissa ilmastoprojekteissa, jotka ovat riippumattoman ympäristöarvioijan tarkistamia kohteita.  Itellalle päästöjen maksullisuus on lisäkannustin vähentää jatkuvasti omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja energian kulutusta.

Lisätietoa Itellan ympäristöohjelmasta

Lisätietoja tiedotusvälineille: MediaDesk, puh. 020 452 3366 (arkisin klo 8.30–16.30)

Kuvateksti: Kaikista Itellan postinjakeluun tarkoitetuista mopoista puolet on sähkömopoja. Myös Itella Logistiikan sähköpakettiautot liikkuvat äänettömästi, eikä niistä synny lainkaan hiilidioksidi- tai muita päästöjä. Kaikki Itellan kiinteistöihinsä hankkima sähkö on 100 % uusiutuvaa vihreää sähköä.