Itella Posti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Lahden terminaalissa toiminnan tehostamiseksi

06.05.2013

Itella Posti aloittaa YT-neuvottelut Lahden alueen postinlajittelutoimintojen uudelleenjärjestämiseksi. Alustavan suunnitelman mukaan Lahden terminaalissa tehtävä pakettilajittelu siirrettäisiin suurimmalta osin koneelliseksi lajitteluksi logistiikkakeskukseen Vantaalle ja kirjelajittelu postikeskukseen Helsinkiin. Myös terminaalin paikka siirtyisi sinne jäävien toimintojen osalta Orimattilan Pennalasta Lahden Kujalaan.

Muutoksen kohderyhmänä on Lahden terminaalin koko henkilöstö, yhteensä 47 henkilöä. Alustavan arvion mukaan muutos johtaisi enintään 32 vakinaisen henkilön työsuhteen päättymiseen.

Taustalla on Itellan käynnistämä toiminnantehostamisohjelma vuosille 2013–2014. Ohjelman tavoitteena on 100 miljoonan euron kulusäästö. Itellan tulos ei ole aiemmista tehostamistoimenpiteistä huolimatta tavoitellulla tasolla ja toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Painetut materiaalit korvautuvat entistä enemmän sähköisillä vähentäen Itellan jakamien lähetysten määrää, kilpailu on kiristynyt ja talouden kasvu hidastunut.

Samalla verkkokauppa ja siihen liittyvät pakettimäärät kasvavat voimakkaasti ja edellyttävät investointeja uuteen teknologiaan ja laitekantaan. Pakettien osalta toimintaa pystytään tehostamaan vain riittävän suurivolyymisissa tuotantoyksiöissä. Tarve konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi on merkittävä.

Nyt alkavat yhteistoimintaneuvottelut eivät koske päivittäisiä palveluja Postin palvelupisteissä, asiakaspalvelua tai postin jakelua.

Itella tarjoaa irtisanottaville muutosturvapaketin, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, työstä–työhön -tukipaketin Itellan ulkopuolella oleville työmarkkinoille, eläkeratkaisuja ja lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma–pe klo 8.30–16.30)