Itella paransi tulostaan epävarmassa markkinatilanteessa

15.02.2013

ITELLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2013 KELLO 9.00 (EET)

Itella Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2012  

Loka-joulukuu 2012

Vuosi 2012

Konsernin avainluvut

10-12/2012

10-12/2011

2012

2011

2010

Liikevaihto, milj. euroa

542,6

518,1

1,946,7

1,900,1

1,841,6

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

12,8

23,5

53,2

30,5

49,6

Liiketulos (oikaistu), % *)

2,4

4,5

2,7

1,6

2,7

Liiketulos, milj. euroa

9,1

19,8

39,0

-5,9

32,4

Liiketulos, %

1,7

3,8

2,0

-0,3

1,8

Tulos ennen veroja, milj.euroa

6,9

16,7

30,8

-16,4

25,3

Tilikauden tulos, milj. euroa

5,0

6,4

14,1

-30,7

9,3

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

2,1

-4,5

1,4

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

4,8

-0,2

4,2

Omavaraisuusaste, %

 

 

46,4

46,1

50,5

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

 

 

23,4

22,1

18,4

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

69,9

36,1

134,7

102,9

89,5

Henkilöstö keskimäärin

27 688

27 659

27 460

28 493

28 916

Osingot, milj. euroa

 

 

6,8 **)

-

4,4

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä
**) Hallituksen esitys

Konsernijohtaja Heikki Malinen:

”Koko Itellan liiketoiminta kehittyi vuoden aikana pääosin myönteisesti. Vuonna 2011 käynnistämämme 100 miljoonan euron säästöohjelman vaikutukset alkoivat näkyä tuloksessa positiivisesti. Tulosparannus oli välttämätön, mutta emme silti ole vielä tavoitellulla tasolla. Tähtäämme jatkossakin liikevaihdon kasvuun sekä kannattavuuden parantamiseen ja tulemme edelleen jatkamaan kustannusten säästötoimenpiteitä.

Toimintaympäristömme on keskellä murrosta ja niin meidän kuin muidenkin toimialamme yritysten toimintaan vaikuttavat vahvat muutostrendit. Sähköistyminen etenee ja perinteinen kirjeliikenne korvautuu uusilla digitaalisilla palveluilla. Haasteenamme on kehittää Itellaa toimintaympäristön asettamien vaatimusten ja markkinatilanteen mukaisesti.

Itella Viestinvälityksessä näkyy selvästi aiemmin tehtyjen tuottavuutta parantavien toimenpiteiden vaikutus. Liiketoimintaryhmä paransi tulostaan edellisvuodesta selvästi. Kirjelähetysten sähköinen korvautuvuus kiihtyi ennakoidusti, mikä näkyi kirjelähetysten volyymien laskuna. Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua, jota kiihdytti vuoden aikana sanoma- ja aikakauslehdille asetetun 9 prosentin arvonlisäveron vaikutus. Pakettipalveluiden volyymit kasvoivat 5 prosenttia. Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus Viestinvälityksen liikevaihdosta oli 11,9 prosenttia.

Itella Logistiikan liikevaihto kasvoi, mitä selittää lokakuun alussa toteutunut Itella Logistiikan ja VR-Yhtymän välinen VR Transpoint –liiketoimintakauppa. Yritysjärjestely kasvatti Itellan liikevaihtoa noin 130 miljoonalla eurolla ja Itellaan siirtyi VR:ltä reilut 800 työntekijää. Yhdistymisen myötä Itellan asiakkaiden käytössä on Suomen laajin terminaaliverkosto ja kuljetuskapasiteetti. Logistiikan liikevaihtoa kasvatti myös hyvä tilanne Venäjällä, jossa volyymit ja varastojen käyttöasteet kehittyivät positiivisesti.

Itella Informaation kannattavuus parani. Liiketuloksen parantumiseen vaikuttivat sekä Saksan tulostusliiketoiminnan myynti että edellisvuonna tehdyt tehostamistoimenpiteet. 

Panostimme vuoden aikana monien uusien palveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi Itella Viestinvälityksessä avattiin vuoden aikana yhteensä 100 uutta Postin pakettiautomaattia ja noutopistettä. Netposti-palvelun käyttäjämäärä nousi elokuussa yli 400 000:een. Itella Logistiikka investoi vuoden aikana uuteen varastonhallintajärjestelmään ja rahdin käyttöjärjestelmään. Itella Informaatiossa jatkettiin kassavirtojen automatisointiin suunniteltujen OpusCapita-tuotteiden kehitystä tuomalla uusia mobiili- ja pilvipalveluratkaisuja markkinoille. Itella Pankin kehittäminen jatkui edelleen.”

LIITTEET
Itellan tilinpäätöstiedote ja hallituksen toimintakertomus 2012 (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (pdf)

LISÄTIETOJA
Konsernijohtaja Heikki Malinen, puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. 050 379 1819, etunimi.sukunimi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2013
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 29.4.
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 24.7.
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 30.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 1 947 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi.