Itella ottaa käyttöön 25 uutta biokaasuautoa postinjakeluun

28.11.2013

Itella on hankkinut käyttöönsä 25 uutta Suomessa muunnettua Nissan Qashqai 1.6 cng -biokaasuautoa. Niistä suurin osa otetaan käyttöön pääkaupunkiseudun postinjakelussa vuoden loppuun mennessä. Autoja menee myös Tampereelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan, Kotkaan ja Haminaan.

Biokaasuautot sopivat ominaisuuksiltaan hyvin jakeluajoon. - Maan suurimpana jakelu- ja kuljetusyrityksenä Itellalla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen jakelun kehittäjänä. Olemme edelläkävijöitä ja aktiivisesti osallistuneet vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttökokeiluihin. Biokaasuautoja on jo muutamia käytössä eri puolilla Suomea. Käytämme jakelutyössä myös ympäristöystävällisiä sähköautoja ja sähkömopoja, kehityspäällikkö Sampo Korkia-Aho Itella Postista kertoo.

Itellassa otettiin jakelukäyttöön ensimmäinen maakaasuauto jo vuonna 2006. Maakaasusta siirryttiin uusiutuvan ja kotimaisen Gasum-biokaasun käyttöön lokakuussa 2011.Täysin kotimainen, jalostettu biokaasu vastaa koostumukseltaan ja laadultaan maakaasua. Biokaasua saadaan mm. jätevesien puhdistamolietteestä. Biokaasun käytöstä ei synny käytännössä lainkaan terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Lisäksi kaasuautoilla melupäästöt ovat tavanomaista alhaisemmat. Sen käytöllä Itella pystyy vähentämään hiilidioksidipäästöjään 4000 tonnia vuodessa (2015 mennessä).

Itellan autoissa käytetään myös ajotapaseurantalaitteita

Ajotapaseurantalaitteita on asennettu Itellan jakelu- ja kuljetusajoneuvoihin syyskuun loppupuolelta lähtien. Kaikissa jakeluautoissa on ajotapaseurantalaite kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Ajotapaseurantalaitteilla voidaan seurata, miten Itellan ajoneuvoja käytetään. Laitteet kertovat muun muassa polttoaineen kulutuksesta, ajoneuvojen nopeuksista ja hiilidioksidipäästöjen määristä. Niiden avulla voidaan myös selvittää, onko ajoneuvoilla ajettu liikennesääntöjen mukaisesti.

Laitteista saatavan tiedon perusteella pystytään arviomaan jakajien ja kuljettajien ajotapakoulutuksen tarvetta ja tavoittelemaan entistä parempaa liikenneturvallisuutta.

Itellan päästöistä suurin osa ajoneuvoista

Itellan ajoneuvokantaan kuuluu 4 000 hyötyajoneuvoa, joilla ajetaan vuodessa yhteensä yli 100 miljoonaa kilometriä. Ajoneuvot aiheuttavat suurimman osan Itellan päästöistä. Tavoitteenamme on vähentää vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2007 tasosta.

Keskeiset keinot ovat energiatehokkuuden parantaminen ja vähäpäästöisemmän uusiutuvan energian käyttö. Polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pyritään alentamaan myös tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella. Tavoitteena on myös kasvattaa vaihtoehtoajoneuvojen osuus 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja Itellan ympäristötavoitteista ja -toimista

Lisätietoja medialle:
Itella Posti Oy, kehityspäällikkö Sampo Korkia-Aho, puhelin 040 555 5890
Itella MediaDesk puhelin 020 452 3366 (ma-pe klo 9.00-16.30)

Valokuvat ja logot
www.itella.fi/media (Kuvia autoista)