Itella Informaatio aloittaa yt-neuvottelut Finance and Accounting Services -liiketoimintayksikössä

28.08.2013

Itella Informaation Finance and Accounting (F&A) Services -liiketoimintayksikössä aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut palvelukeskusten toimintojen tehostamiseksi ja uudelleenjärjestämiseksi.

Itella Informaation strategisena tavoitteena on kannattava kasvu sekä palvelun laadun ja kustannustehokkuuden jatkuva kehittäminen. F&A Services -yksikön taloushallinnon palvelukeskusten liiketoiminta Suomessa on kasvanut nopeasti, mutta ei ole kaikilta osin saavuttanut riittävää kannattavuustasoa ja kustannustehokkuutta.

Yhteistoimintaneuvottelujen piiriin kuuluu yhteensä 50 henkilöä. Suunnitellut muutokset voivat aiheuttaa tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanomisia ja jäljelle jäävän organisaation henkilöstön työnkuvaan voi tulla muutoksia.

Alustavan arvion mukaan vakituisen henkilöstön vähentämistarve on enintään 25 henkilöä ja kaavailtujen muutosten ajankohdaksi arvioidaan lokakuu 2013 - helmikuu 2014.

Ensimmäinen neuvottelu pidetään 29.8.2013 ja neuvottelut kestävät kuusi viikkoa.

Lisätietoja medialle: Itellan MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 8.30-16.30)