Itella aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi

10.04.2013

Itellan tulos ei ole aiemmista tehostamistoimenpiteistä huolimatta tavoitellulla tasolla ja toimintaympäristö on suuressa murroksessa. Painetut materiaalit korvautuvat entistä enemmän sähköisillä vähentäen Itellan jakamien lähetysten määrää, kilpailu on kiristynyt ja talouden kasvu hidastunut. Tarve konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden varmistamiseksi on merkittävä, joten Itella käynnistää  toiminnan tehostamisohjelman vuosille 2013-2014.  Uuden ohjelman tavoitteena ovat 100 miljoonan euron kulusäästöt.   

YT-neuvottelut alkavat Suomessa 15.4.2013. Suunnitellut muutokset koskevat keskitettyjä ja hajautettuja konsernitoimintoja, Itella Viestinvälitystä ja Itella Logistiikkaa Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

Neuvottelujen ja muutosten piirissä on kaikissa maissa yhteensä noin 1500 henkilöä, jotka pääsääntöisesti työskentelevät hallinnollisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Alustavien arvioiden mukaan vähentämistarpeeksi arvioidaan enintään 350 henkilöä, joista enintään 290 Suomessa.

Nyt alkavat yhteistoimintaneuvottelut eivät koske päivittäisiä palveluja Postin palvelupisteissä tai asiakaspalvelua eivätkä tuotannollisia tehtäviä, kuten esimerkiksi postin lajittelua tai jakelua, kuljetuksia tai toimintaa palveluvarastoissa.

Itella-konserni tarjoaa irtisanottaville muutosturvapaketin Suomessa, joka sisältää työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, työstä-työhön -tukipaketin Itellan ulkopuolella oleville työmarkkinoille, eläkeratkaisuja ja lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet. Muissa maissa toimitaan paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaan.

Toiminnan tehostamiseen liittyvät tiedotteet:

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 8.30 - 16.30)

 

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 1 947 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi.