Arto Hiltunen jatkaa Itellan hallituksen puheenjohtajana ja Mauri Pekkarinen hallintoneuvoston puheenjohtajana

26.03.2013

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Itellan hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Päivi Pesola.

Hallituksen jäseninä jatkavat maajohtaja Jussi Kuutsa, johtaja Timo Löyttyniemi, hallitusneuvos Ilpo Nuutinen ja henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sekä toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Hallintoneuvosto

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.).

Hallintoneuvoston muina jäseninä jatkavat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), opiskelija Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).

Osingonmaksusta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- osinkona jaetaan 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 6 800 000,00 euroa,

- 616 660 452,09 euroa jätetään omaan pääomaan.  

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Lisätietoja

Konsernijohtaja Heikki Malinen, puh. 020 452 3366 (MediaDesk)
Hallituksen sihteeri Pekka Leskinen, puh. 020 451 5007