Sosiaalinen media vauhdittaa digitalisoitumista

28.06.2012

Suosiota selittävät monipuoliset hyödyt arkielämässä

Sosiaalinen media on nykyisin suomalaisten kolmanneksi eniten käyttämä viestintäkanava, jonka parissa viihdytään keskimäärin tunti päivässä. Aktiivisimpia sosiaalisen median hyödyntäjiä ovat nuoret 15-24 -vuotiaat, joilla sosiaalinen media ohittaa perinteiset kanavat niin vuorovaikutuksessa kuin uutisten ja viihteen vastaanotossakin. Tiedot käyvä ilmi Itellan hiljattain valmistuneesta tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli kuvata ja arvioida sosiaalisen median käyttöä, merkitystä ja vaikutuksia suhteessa muuhun mediankäyttöön ja vuorovaikutusviestintään.

Sosiaalisen median kasvavaa suosiota selittävät erityisesti sen tarjoamat kattavat ja monipuoliset hyödyt arkielämässä. Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjilleen vuorovaikutusmahdollisuuksia, mahdollisuuden ilmaista itseään, apuja ostopäätöksiin ja nopeaa uutisvälitystä. Kaikenikäiset käyttäjät listaavat tärkeimmiksi sosiaalisen median käyttösyiksi yhteydenpidon läheisiin, viihtymisen, rentoutumisen ja ajankohtaisen tiedon saamisen. Kaikki käyttösyyt korostuvat nuorimmissa ikäluokissa, joille sosiaalinen media on jo arkirutiini. Uusi sukupolvi ei enää lähetä kirjeitä ja kortteja aiempaan malliin, lukee uutisensa mieluummin verkosta kuin paperilta ja lataa musiikkinsa ja elokuvansa verkosta tallenteiden sijaan.

Haasteita tulevaisuuden postitoiminnalle

Koska sosiaalisen median käytöstä on vähitellen tulossa myös vanhempien ikäluokkien arkirutiinia, muutos vauhdittaa jo käynnissä olevaa siirtymää paperisesta viestinnästä digitaaliseen. Tutkimuksen mukaan sosiaalinen media ei ole ohimenevä ilmiö vaan palvelee tavallisen kuluttajan päivittäisiä viestintätarpeita ja tarjoaa aikaisempaa tehokkaammat välineet niiden toteuttamiseen. Sosiaalisen median kehitys asettaa haasteita perinteiselle medialle ja postitoiminnalle.

-Monissa postin palveluissa voidaan jo nyt hyödyntää sosiaalista mediaa, mutta postien pitää tulevaisuudessa entistä kattavammin vastata muuttuviin tarpeisiin kehittämällä liiketoimintaa, kumppanuuksia ja uusia palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkokauppapalvelut sekä digitaalisen ja paperisen viestinnän yhdistävä hybridikirje iPost, sanoo Itella Postin johtaja Jukka Rosenberg.

Tulevaisuuden sisältö on digitaalista

Tutkimuksen ajatuksia herättävin tulos on visio tulevaisuuden mediakulutuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yhdistymisestä. Jo nyt viestintätekniikan kehitys on kulkenut fyysisestä ja analogisesta digitaaliseen ja sosiaalinen media yhdistettynä tähän kehitykseen luo viestintäkulttuurin, jossa journalistinen sisällöntuotanto ja henkilökohtainen vuorovaikutus yhdistyvät uudeksi moniulotteiseksi kanavaksi. Päätelaitteiden ja pilvipalvelujen kehityksen myötä yhä useampi aineisto tulee jo lähivuosina olemaan aina ja kaikkialla helposti käytettävissä. Tällöin kuluttajat haluavat yhä vähemmän fyysisiä tavaroita paikkasidonnaisessa muodossa, koska niiden käyttö koetaan hankalaksi ja luontoa kuluttavaksi. Kehityksen seurauksena muodostuu tavallaan yhteensovittamattomuuskuilu, jonka vuoksi paperisen viestinnän suosio näyttää laskevan.

-Muutos vie todennäköisesti useamman vuosikymmenen, mutta jo tällä hetkellä näyttää siltä, että sosiaalinen media tulee olemaan merkittävä digitalisoitumisen vauhdittaja, sanoo tutkimuspäällikkö  Kari Elkelä Itella BI:stä. -Nyt on tärkeää arvioida, mihin kehitys on menossa, jotta voidaan varautua tuleviin muutoksiin ja vaikuttaa kehitykseen. Vaikka jotkut vanhat liiketoiminnat supistuvat, tarjoaa teknologinen kehitys mahdollisuuksia luoda uusia tuotteita ja palveluita sekä laajentua uusille markkinoille.

Sosiaalisen median käytöksi tutkimuksessa määriteltiin Facebook ja muut sosiaaliset yhteisöt, blogit, yhteistyöprojektit sekä peli- ja virtuaalimaailmat, joissa voi osallistua ja pitää yhteyttä sekä vastaanottaa ja tuottaa sisältöjä. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä ja siihen M3 Researchin internet-paneelissa vastanneet 1000 henkilöä ovat edustava otos 15-64-vuotiaista suomalaisista.

Lue lisää ja tutustu tutkimuksen tuloksiin täällä.

Lisätiedot

Kari Elkelä, Tutkimuspäällikkö, Itella BI, kari.elkela@itella.com, p. 0400 406822