Postitoiminnan laatu ja velvoitteiden toteutuminen ennallaan vuonna 2011

07.06.2012

Itella Posti Oy on toimittanut Viestintävirastolle postitoiminnan valvontaan liittyvän raportin vuoden 2011 osalta. Palveluun liittyvät tavoitteet ovat toteutuneet vaatimusten mukaisesti eikä mainittavaa muutosta aiempiin vuosiin verrattuna ole. Itella Posti tekee jatkuvasti työtä postinkulun laadun parantamiseksi.

Postilain mukaisesti Itella Posti Oy jakaa yleispalveluun kuuluvat lähetykset viitenä päivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta kaikkiin talouksiin. Keskimäärin 121 talouden kohdalla poikettiin viisipäiväisestä jakelusta. Lukumäärä vaihtelee mm. saaristoliikennettä hoitavien yhteysaluksien aikataulujen mukaan.

Postinjakelussa huomioidaan yli 75-vuotiaat sekä liikuntarajoitteiset henkilöt. Henkilökohtaisten erityistarpeiden perusteella saatavaa erityistalousjakelua käytti keskimäärin 15 700 taloutta.

Kirjeiden kulkunopeus täytti laissa asetetut vaatimukset.

Lähetystiedustelut ja vahinkotilanteet

Kun asiakas tiedustelee lähetystään, se kirjataan Itella Postissa ja aloitetaan selvitys. Suurin syy selvitykseen ovat virheelliset osoitteet. Itella Postissa tehdään vuosittain yli 70 miljoonaa osoiteselvitystä.

Kaikkiaan kirjelähetyksiin kohdistuvia tiedusteluja käsiteltiin vajaat 13 000 (0,001 % kokonaisvolyymistä). Näistä kadonneeksi todettiin noin 900 kirjelähetystä ja yli 1800 löytyneeksi. Ratkaisemattomia kirjetiedusteluja oli noin 9300. Ratkaisemattomien luokka sisältää mm. ilmoituksia lähetyksistä, joiden postitusta ei voida todentaa, sekä lähetyksiä, joiden vastaanottaja ei myönnä saaneensa lähetystä luovutustiedosta huolimatta. Koska tavallisten kirjeiden kulkua ei seurata, ei niitä koskevia tiedusteluja yleensä pystytä selvittämään. Lähetys saattaa myös tulla vastaanottajalle tiedustelun jälkeen.

Vahingoittuneiden 1. ja 2. luokan kirjeiden määrä oli 0,004 % kokonaisvolyymistä sisältäen myös lähetykset, jotka ovat vahingoittuneet ennen Itellan lajitteluprosessiin tuloa. Vahingoittuneet kirjeet toimitetaan vastaanottajille saatekirjeen kanssa.

Osa ratkaisemattomaksi jäävistä lähetyksistä ja vahingoittumisesta johtuu kirjelaatikkoilkivallasta tai asiakkaiden omista postilaatikoista viedyistä lähetyksistä.

Perillesaamattomat lähetykset

Postiyrityksellä on tietyissä tilanteissa oikeus avata perillesaamaton postipaketti, erityisesti osoitteen selvittämiseksi. Paketit pyritään aina toimittamaan vastaanottajalle tai takaisin lähettäjälle. Perillesaamattomia postipaketteja avattiin yhteensä 477, joista neljä hävitettiin pilaantuneen sisällön vuoksi. Toistaiseksi postipaketteja ei ole hävitetty perille saamattomuuden vuoksi.

Postiyrityksellä ei ole oikeutta avata kirjeitä. Itella Posti selvittää oikeaa osoitetta lähetyksen päällä olevien tietojen perusteella. Jos osoite ei selviä, kirjeet toimitetaan Viestintäviraston varmennustoiminto-osastolle. Siellä on oikeus avata lähetykset, joiden päältä ei ole löytynyt tarvittavia tietoja.

Liite: Vuosivalvontavastaus