Postin käytetyimmät palvelut lähellä asiakkaita - palvelupisteverkosto kattaa postilain ja asetuksen vaatimukset

12.03.2012

Kesäkuussa 2011 voimaan tullut postilaki ja siihen liittyvä, 19.3.2012 voimaan tuleva asetus määrittelevät postin yleispalvelujen saatavuutta. Näihin vaatimuksiin Itella Postin maankattava palvelupisteverkosto vastaa hyvin. Postin käytetyimmät palvelut ovat lähellä asiakasta: jokaisessa kunnassa on vähintään yksi täyden palvelun posti ja tämän lisäksi usein myös muita palvelupisteitä.

Uusi asetus määrittelee, millaisia palvelupisteet voivat olla ja missä niiden tulisi sijaita, jotta postin yleispalveluun kuuluvat tuotteet ja palvelut olisivat mahdollisimman helposti ja joustavasti saatavissa. Postin palvelupisteet onkin aina mahdollisuuksien mukaan sijoitettu alueen muiden palvelujen yhteyteen palvelukeskittymään, jotta samalla asiointimatkalla hoituvat esimerkiksi ruokakaupassa, pankissa tai kirjastossa käynti.

Postin palvelupiste voi olla muutakin kuin täyden palvelun posti

Itella Postilla on yksi tiheimmistä asiointiverkostoista Suomessa, palvelupisteitä on yli tuhat eri puolilla Suomea.  Palvelupisteiden määrää on suunniteltu lisättävän 1500:een vuoteen 2016 mennessä. Lisäys muodostuu pääasiassa pakettiautomaateista ja noutopisteistä.

Itella Posti tarjoaa yleisimmin käytetyt palvelut mahdollisimman lähellä asiakasta. Sen mahdollistavat yli 900 täyden palvelun postien rinnalla toimivat kevyemmät ja asetuksessa hyväksytyt palveluratkaisut, sillä yleisimmin käytetyt postin palvelut eivät vaadi asiointia täyden palvelun postissa:

Tällä hetkellä ainoastaan laissa määriteltyyn yleispalveluun kuuluvien Postipakettien sekä kirjattujen ja vakuutettujen lähetysten osalta tarvitaan asiointia täyden palvelun postissa. Näitä käyntejä suomalaisilla on vain harvoin eli yksi lähettäminen ja yksi vastaanotto keskimäärin kerran 2 – 3 vuodessa. Tämän vuoksi täyden palvelun postit voivat sijaita etäämmällä kuin sellaiset palvelupisteet, joissa voi hoitaa yleisimmin käytettyjä postipalveluita.

Suurimmalla osalla Postin palvelupisteeseen alle 3 km

Postilaki ja asetus eivät määrittele yksittäisen asiakkaan osalta täsmällistä kilometrimäärää Postin palvelupisteeseen. Määrittely koskee kohtuullisen matkan arviointia, mikä harvaan asutulla alueella on erilainen kuin kaupunkikeskittymissä.

Asetuksen mukaan vähintään 82 prosentilla matkaa vakituisesta asunnosta postin palvelupisteeseen on enintään kolme kilometriä ja korkeintaan 3 prosentilla yli 10 kilometriä.  Prosenttien ja kilometrien lisäksi tärkeä kriteeri on asukkaiden yleinen asioimissuunta muihin palveluihin. Postin palvelupisteiden kokonaisuus täyttää kohtuullisen matkan vaatimukset.

Palvelujen tarjonta mukautetaan kysyntään - paikkakunnalla on sitä useampia palvelupisteitä mitä suurempi kysyntä palveluille on.