PÖRSSITIEDOTE: Itella Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2011

17.02.2012

ITELLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2012 KELLO 12.00 (EET)

Loka-joulukuu 2011

Vuosi 2011

Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Itellan edessä on nyt uusi aikakausi. Sähköisen viestinnän vaikutus näkyy erityisesti printtimedian jakeluvolyymien laskuna. Postilain tuomaan uuteen kilpailutilanteeseen on varauduttu jo pitkään. Kehitys pakottaa Itellan jatkuvaan sopeutumiseen, ja avoimena on edelleen olennainen kysymys yleispalveluvelvoitteen rahoituksesta. Itellan vastaus on toimintatapojen kehittäminen asiakastarpeiden ja asiakkailta saatavien tulojen mukaisesti. Tähän liittyy modernien palvelupisteiden määrän lisääminen erityisesti verkkokaupan tarpeisiin. Mutta mahdollista on myös, että valtiovalta määrittelee sellaisia palveluvelvoitteita, jotka edellyttävät yhteiskunnan rahoitustukea.
Perinteisessä postitoiminnassa tapahtuu myös paljon positiivista, kuten verkkokaupan ja sen myötä Itellan pakettivolyymien reipas kasvu. Itellan tulos kasvoi viimeisellä neljänneksellä. Parin vuoden takainen kansainvälinen rahoituskriisi heijastuu vieläkin markkinoihin, ja olemme edelleen pakettivolyymeissa huippuvuosien alapuolella. Itella jatkaa vahvaa panostusta sähköisten palveluiden kehittämisessä. Viimeinen lisä tässä on pankkitoimilupa, mikä mahdollistaa muun muassa sähköisten laskujen vastaanottamisen ja maksamisen ratkaisujen kehittämisen Itellan verkkopalveluissa.

Itellan kannattavuus heikkeni ja tulosta rasittivat osaltaan erilaiset kertaluonteiset erät liittyen muun muassa henkilöstön sopeuttamiseen. Itella Viestinvälityksessä taustalla on henkilöstövähennysten lisäksi lehti- ja kirjevolyymien merkittävä lasku. Itellan kaikissa liiketoimintaryhmissä on myös menossa keskittyminen liiketoiminnan keskeiseen ytimeen. Viimeisten vuosien aikana yhtiö on etsinyt aktiivisesti – myös riskiä ottaen – kasvua, ja nyt on aika katsoa, missä on hyvät jatkonäkymät ja mistä on mahdollisesti syytä luopua. Kotimaassa olemme luopuneet esimerkiksi osasta Viestinvälityksen Asiakkuusmarkkinointi-liiketoimintaa. Informaatioliiketoiminnassa on menossa tarkastelu mm. osassa Saksan toimintaa. Logistiikan osalta erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa on merkittäviä kannattavuushaasteita edellyttäen määrätietoisia parannustoimenpiteitä. Myös Venäjän toiminta vaatii vielä selvää parannusta, mutta niin markkina-asemamme kuin myös toiminnan kehitys on siellä hyvässä vireessä. Kaiken kaikkiaan Itellan tulos ei ole nyt tyydyttävällä tasolla.

Itellan asema on vahva. Aktiivisen panostuksen seurauksena olemme kiinnostava haastaja ja joltain osin myös markkinajohtaja valitsemillamme liiketoimintasegmenteillä Suomessa ja lähialueilla. Posti- ja logistiikkatoiminnassa on menossa muutos kohti monikanavaista palvelumallia, yhtenä osana verkkokaupan kasvu. Logistiikan asema ja kilpailukyky palveluvarastoissa niin Pohjoismaissa, Baltiassa kuin ennen kaikkea Venäjälläkin on vahva. Venäjän WTO-jäsenyyden odotetaan edistävän logistiikkamarkkinoiden kasvua toiminta-alueellamme. Informaatioliiketoimintamme on suuntautunut vaativiin taloushallinnon ulkoistushankkeisiin ainutlaatuisena kansainvälisenä toimijana.
Voimakkaan panostusvaiheen jälkeenkin Itellan vakavaraisuus on hyvä ja olemme tyytyväisiä siihen, että vaikeasta vuodesta huolimatta sekä koko konsernin että kaikkien liiketoimintojemme operatiivinen kassavirta oli selkeästi plussalla. Tältä pohjalta yrityksen tulevaisuuden näkymät ovat haastavat mutta innostavat.”

LIITTEET
Itellan tilinpäätöstiedote ja hallituksen toimintakertomus 2011 (PDF) 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (PDF)

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. 050 3791 819, etunimi.sukunimi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2012
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 3.5.
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 25.7.
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 31.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2011 liikevaihto oli 1 900 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.