Jouluperinne pitää pintansa: kolme neljästä suomalaisesta aikoo lähettää perinteisiä joulukortteja

27.11.2012

Vaikka joulukorttien lähettäminen on viime vuosina ollut hienoisesti laskussa, silti korttiperinne elää ja voi hyvin. Kolme kuluttajaa neljästä sanoo lähettävänsä tänä vuonna paperisia joulukortteja. Joulukorttien saaminen koetaan lähes aina positiiviseksi asiaksi.

Suomalaiset aikovat lähettää tänä vuonna keskimäärin 17 perinteistä joulukorttia ja joka kolmas suomalainen aikoo lähettää yli 20 korttia. Sähköisiä joulutervehdyksiä, kuten tekstiviestejä ja Facebook-viestejä lähettää myös moni, mutta niitä lähetetään keskimäärin harvemmille kuin perinteisiä kortteja. Sähköisesti aiotaan muistaa keskimäärin seitsemää henkilöä. Vain joka seitsemäs kuluttaja ei aio muistaa läheisiään kummallakaan tavalla. Tiedot käyvät ilmi Itellan teettämästä tuoreesta tutkimuksesta, jossa kyseltiin suomalaisten näkemyksiä joulumuistamisesta.

Joulumuistaminen on perinteisesti mielletty naisten tontille. Naiset lähettävätkin selvästi miehiä enemmän perinteisiä joulukortteja ja he myös arvostavat niiden saamista hieman enemmän kuin miehet. Joulukortteja lähetetään sitä enemmän mitä vanhempaan ikäluokkaan lähettäjä kuuluu, yli 45-vuotiailla lähetysmäärät ylittävät selvästi keskitason. Sähköisten joulutervehdysten lähettämiseen vastaavasti taas ei ikä vaikuta, nuoriso ei toivottele jouluja tekstiviestillä sen enempää kuin vanhemmatkaan ikäluokat. 

Perinteinen joulukortti on suomalaisten mielessä positiivinen asia. Lähes kaikki vastaajat kertovat ilahtuvansa saadessaan käsin kirjoitetun joulukortin, mutta sähköisen tervehdyksen ei koeta ilahduttavan samalla tavalla. Vaikka korttien lähettäminen painottuu vanhempaan ikäluokkaan, enemmistön mielestä itse korttiperinne ei kuitenkaan ole vanhanaikainen.

Henkilökohtaisuus korostuu

Joulukortin valinnassa vastaajat kokevat kaikkein tärkeimmäksi sopivan kuva-aiheen löytämisen. Myös joulun sanoman, tunnelman ja henkilökohtaisen viestin välittäminen nähdään tärkeänä. Innokkaimmat lähettäjät tuovat kortteihinsa lisäarvoa tekemällä ne itse, lähettämällä kortteina omia valokuviaan tai valitsemalla hyväntekeväisyyskortteja. Näitä ominaisuuksia myös korttien vastaanottajat arvostavat.

Joulukorttien vastaanottajat kertoivat myös ilahtuvansa siitä, että kortti oli valittu juuri heitä ajatellen. Kyselyssä selvisi myös, että aivan erityinen ilonaihe on saada postikortti ihmiseltä, jota vastaanottaja ei ole nähnyt vuosiin.

Kysely toteutettiin GallupKanavassa 9.-14.11. Kyselyyn vastasi 809 kuluttajaa, jotka ovat edustava otos 17-69-vuotiaista suomalaisista. Tutkimuksen suunnittelusta ja tulosten analyysistä vastasi Itellan tutkimuspäällikkö Kari Elkelä.


Lähes kaikki vastaajat kertovat ilahtuvansa saadessaan käsin kirjoitetun joulukortin,
mutta sähköisen tervehdyksen ei koeta ilahduttavan samalla tavalla.

Lisätietoja medialle: Itella MediaDesk p.020 452 3366.

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön: www.itella.fi/media, Kuvapalvelu ja logot.