Itellasta Ilmastokumppanit-verkoston jäsen

26.09.2012

Itellasta tuli tänään elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteisen Ilmastokumppanit-verkoston jäsen. Ilmastositoumukset allekirjoitettiin Helsingin kaupungintalolla pidetyssä tilaisuudessa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen johdolla.

Itellan lisäksi ilmastositoumuksen allekirjoittivat Aalto-yliopisto, ABB, Bring Express, Gaia, Gasum, Green Net Finland, Helsingin yliopisto, HOK-Elanto, Kämp Group, Metropolia, Motiva, Nordic Offset, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja Yleisradio. 

Sitoumuksissa ilmastokumppanit määrittelevät, miten ne aikovat hillitä ilmastonmuutosta omassa toiminnassaan. Kumppanit lupaavat sitoumuksessa vähentää kasvihuonekaasupäästöjään tehostamalla omaa toimintaansa ja tarjoamalla parempia tuotteita ja palveluita ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmastokumppanit-verkoston tavoitteena on sitoumusten lisäksi myös vahvistaa yritysten kilpailukykyä, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken. Tutkimuslaitokset voivat luoda yhdessä yritysten kanssa uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja vähäpäästöisemmän yhteiskunnan kehittämiseksi.

Ilmastokumppaneiden puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja verkostoa koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus yhteistyössä Helsingin elinkeinopalvelun kanssa.

Itellan ilmastotavoitteet:

Itellan ilmastotyön saavutukset:

Itella.fi/ymparisto