Itellan vuosikertomus ja yritysvastuuraportti 2011 on julkaistu

23.03.2012

Itellan Oyj on tänään julkaissut yhdistetyn vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin suomeksi ja englanniksi. Sähköinen vuosikertomus löytyy osoitteista www.itella.fi/vuosikertomus2011 ja www.itella.com/annualreport2011. Verkkoversio sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Painettu vuosikertomus on aiempaa lyhyempi ja se sisältää tilinpäätöksestä ainoastaan tiivistelmän. Julkaisu on tilattavissa sähköisellä lomakkeella.

Itellan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkistettu 17.2.2012 tilinpäätöstiedotteen liitteenä sekä sivulla www.itella.fi/hallinnointi. Samasta osoitteesta löytyy myös Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2011.

Itellan osavuosikatsaukset julkistetaan 3.5., 25.7. ja 31.10.2012.

Itella.fi/talous