Itellan hiilidioksidipäästöt laskivat lähes kuusi prosenttia

13.04.2012

Itella on asettanut itselleen tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjään 30 % vuoteen 2020, verrattuna vuoteen 2007 (suhteessa liikevaihtoon). Itellan ympäristöohjelma on tuottanut hyvää tulosta: vuonna 2011 CO2 -päästöt Suomessa laskivat kaikkiaan 5,8 %. Liikevaihtoon suhteutettunakin päästöt laskivat 2,3 %. Vuoteen 2007 verrattuna päästöt (suhteessa liikevaihtoon) ovat laskeneet yhteensä 11 %.

Kiinteistöjen energiatehokkuus Suomessa parani merkittävästi. Sähkönkulutus laski 6 % ja normitettu lämpöenergian kulutus 11 %. Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun eli ns. vihreän sähkön osuus kasvoi 75 prosenttiin.

Keskeisten ajoneuvoryhmien polttoaineen kulutus pieneni. Jakeluautojen polttoaineenkulutus alentui 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Itella siirtyi lokakuussa 2011 käyttämään kaasuautoissaan kotimaista, uusiutuvaa biokaasua, jolla on tavanomaisiin polttoaineisiin verrattuna erittäin vähäiset hiilidioksidi- ja muut kasvihuonekaasupäästöt sekä alhaiset hiukkaspäästöt.

 

Vuonna 2011 jatkettiin myös panostuksia sertifioitujen ympäristöjärjestelmien (ISO 14001) ylläpitoon ja laajentamiseen. Venäjällä toteutettiin ensimmäinen ympäristösertifiointi. Kaikkiaan Itellalla on laatu- ja ympäristösertifikaatteja kahdeksassa toimintamaassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa Liettuassa ja Venäjällä. Jo 70 % koko Itellan henkilöstöstä työskentelee sertifioidussa yksikössä.

Itellasta tuli helmikuussa 2011 maailman ensimmäinen postiyritys, jonka jakelupalvelut ovat täysin hiilineutraaleja. Kaikki Itellan Suomessa jakamat kirjeet, lehdet, suoramainokset ja paketit ovat automaattisesti hiilineutraaleita ilman asiakkailta perittävää lisämaksua.

Lisätietoja:
Itellan ympäristövastuusta
Raportoinnista