Itellalle voitto Henkilöstöteko 2011 -kilpailussa

14.02.2012

Itellan hanke "Vuorovaikutteisella ja osallistavalla johtamisella lisää hyvinvointia" on voittanut Henkilöstöteko 2011-kilpailun. HENRY ry:n ja Ilmarisen vuosittain järjestämän kilpailun tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kehittämään työyhteisöjään ja parantamaan henkilöstön hyvinvointia.

Itellan työhyvinvoinnin johtamismalli

Itellassa henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus on nostettu tärkeiksi johtamisen osa-alueiksi. Työhyvinvoinnin johtamismallissa kyse on uudenlaisesta vuorovaikutteisesta ja osallistavasta esimiestyöskentelystä.

Hankkeessa hyödynnettiin lähiesimiesten ja henkilöstön osaamista työhyvinvointia edistävien oivallusten löytämiseksi ja tuettiin avointa ja luontevaa vuoropuhelua jaksamisesta ja viihtymisestä työpaikoilla. Uuden johtamismallin tavoitteena oli, että toiminta työpaikoilla kehittyisi entistä innovatiivisempaan ja ennakoivampaan suuntaan. Mallin käytännön toteutuksessa korostuu tekemisten päivittäinen seuranta, palautteen kerääminen ja aktiivinen johtaminen. Perinteisten johtamisen mittareiden - tuloksenteon, prosessin laadun ja tehokkaan muutosjohtamisen - rinnalle on mallin myötä kehitetty uusia, ennakoivia mittareita.

Itellan työhyvinvoinnin johtamismallia on pilotoitu Itella Postin Itä-Suomen työpaikoilla erinomaisin tuloksin. Mallin käyttö laajenee valtakunnalliseksi vuoden 2012 aikana.

Tuomariston perustelut

Itellan Itä-Suomen palveluyksikössä on tehty laaja-alaista, systemaattista ja hyvin johdettua arjen kehittämistyötä. Hankkeessa on kehitetty yksinkertaisia malleja ja mittareita, joilla työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita pystytään entistä paremmin ennakoimaan. Myös työsuojelu ja työturvallisuus ovat esimerkillisesti mukana.

Tulokset antavat vahvan näytön työn onnistumisesta. Hankkeen avulla muun muassa tehostettiin työhyvinvointiongelmien ratkaisua ja lisättiin aloitteiden määrää. Myös sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrä väheni. Tämä kehitys on jo vaikuttanut positiivisesti myös liiketoiminnan tuloksiin, ja hankkeen laajentuessa valtakunnalliseksi vaikutukset ovat merkittäviä.

Lisätietoja:

Itellan työhyvinvointihankkeesta
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@itella.com

Lue lisää Itellan henkilöstövastuusta

Henkilöstöteko 2011 -kilpailusta ja sen voittajasta:

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@henryorg.fi

www.henryorg.fi