Itella Posti valmistelee selvitystä Viestintävirastolle

05.01.2012

Itella Posti valmistelee selvitystä Viestintäviraston pyyntöön, joka koskee postien lakkauttamisia.

Perinteisen postin määrä on laskenut viime vuosina, mikä on heikentänyt Itella Postin toimintaedellytyksiä merkittävästi. Postipalveluiden rahoituksen turvaaminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviin laissa määritellyn yleispalvelun osalta. Rahoituksen järjestäminen on edelleen auki, vaikka postilaki tuli voimaan jo 1.6.2011. Tässä suhteessa Itella odottaa, että LVM:ssä valmisteltavana oleva yleispalvelun rahoitusta koskeva työ tuottaisi mahdollisimman pian konkreettisia ratkaisuja. Itella onkin huolissaan postipalveluiden rahoituksen turvaamisesta yleispalveluiden osalta tilanteessa, jossa postiala on historiansa suurimmassa murroksessa.

Toimipaikkaverkon kustannukset ylittävät vielä nyt suunniteltujen supistustenkin jälkeen selvästi sen avulla saatavat tulot. Ellei valtiovalta päätä jotenkin osallistua tällaisen yleispalvelun rahoitukseen, tehostamistarpeita on myös jatkossa. Tällä hetkellä Itella Posti rahoittaa kaikki postipalvelut täysin asiakkailta saatavilla tuloilla.

Lisäksi on syytä huomioida, että postipalvelua voidaan tuottaa myös muuten kuin kiinteillä perinteisillä postitoimipaikoilla, mikä on huomioitu myös uudessa laissa. Itellan tarkoituksena on tuottaa esimerkiksi maaseudulla entistä enemmän palveluja kotiin vietynä. Tämä on erityisesti ikääntyvälle asiakaskunnalle hyvä ratkaisu. Jo nyt kuljetetaan esimerkiksi useissa kunnissa valmiita aterioita Itellan toimesta vanhuksille. Myös uudet SmartPOST-pakettiautomaatit monipuolistavat palvelukokonaisuutta.

Itella haluaa korostaa sitä, että kaikessa säätelyssä ja palveluvaatimuksien asettamisessa tulisi olla aina mukana tarkka taloudellinen harkinta. Itellassa ei uskota, että suomalainen yhteiskunta voi jatkossa toimia siten, että viimekädessä kansalaisten tai veronmaksajien vastuulle tulevia kustannuksia ei otettaisi huomioon vaatimuksia asetettaessa.