Itella Posti Oy ja I-Mediat Oy tekivät kolmen vuoden jatkosopimuksen sanomalehtien jakelusta ja sen kehittämisestä

06.06.2012

30-vuotinen yhteistyö saa vahvaa jatkoa Itella Posti Oy:n ja I-Mediat Oy:n kolmevuotisen jatkosopimuksen myötä. Sen mukaan Posti jakaa jatkossakin I-Mediat Oy:n kustantamat molemmat maakuntalehdet Ilkan ja Pohjalaisen sekä kaikki viisi paikallislehteä kustantajan levikkialueella Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2015 loppuun saakka voimassa olevan sopimuksen mukaan osapuolet myös kehittävät lehtijakeluja tiiviissä yhteistyössä. I-Mediat Oy on Ilkka-Yhtymä Oyj:n omistama tytäryhtiö.

Yhteistyö Itellan ja Ilkka-Yhtymän välillä on ollut valtakunnallisesti hyvin edistyksellistä. Vuonna 1997 Seinäjoella postikeskus ja lehtipainotalo rakennettiin vierekkäisille tonteille ja rakennukset yhdistettiin kuljettimella. Myös sanomalehtien jakelussa on tehty uudenlaisia ratkaisuja. Vuonna 2006 sovittiin perusjakelun aikaistamisesta, jonka mukaan varhaisjakelun ulkopuolisilla alueilla lehdet jaetaan perusjakelussa klo 12.00 mennessä. Jatkohankkeena vuonna 2009 toteutettiin varhais- ja perusjakelun yhdistäminen Kuortaneella, Lehtimäellä ja Soinissa. Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla toimii yhdistetty jakelu 14 kunnan alueella.

Itella ja Ilkka-Yhtymä jatkavat lehtijakeluiden kokonaisvaltaista kehittämistä uusien toteuttamiskelpoisten jakeluratkaisujen löytämiseksi. Yhteistyön tärkeimpiä tavoitteita ovat laadukas ja tehokas jakelu sekä tyytyväiset tilaaja-asiakkaat.

 

Lisätiedot:
Itella MediaDesk, puh. 020 452 33 66 (ma-pe klo 8.30-16.30)