Itella Pankin toiminta alkanut

09.01.2012

Itella Pankki on aloittanut toimintansa talletuspankkina vuoden alusta.

Finanssivalvonta myönsi 31.8.2011 Itellan tytäryhtiölle Itella IPS Oy:lle (nykyisin Itella Pankki Oy) luottolaitoslain mukaisen talletuspankin toimiluvan. Itella IPS Oy:n laskutus- ja maksuliikepalvelut jatkuvat osana Itella Pankin tarjoomaa. Ensimmäiset uudet pankkipalvelut lanseerataan vuoden 2012 aikana. Ensi vaiheessa palvelut suunnataan yrityksille, mutta myös kuluttajille suunnattuja palveluja tullaan tarjoamaan jatkossa.

Itella Pankki erikoistuu maksujen ja laskutusinformaation välittämiseen eritoten verkkokaupassa, pakettipalveluissa ja muussa postiasioinnissa. Itella Pankin toiminta perustuu laajapohjaiseen yhteistyöhön niin kaupan toimijoiden kuin pankkisektorin kanssa.

Lisätiedot: Tuija Sipilä, pankinjohtaja, Itella Pankki Oy, puh. 020 4516 757, etunimi.sukunimi@itella.com