Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

31.10.2012

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 31.10.2012 KELLO 10.00 (EET)

Heinä-syyskuu 2012

Tammi-syyskuu 2012

Konsernin avainluvut

7-9/2012

7-9/2011

1-9/2012

1-9/2011

2011

Liikevaihto, milj. euroa

445,6

449,4

1 404,1

1 382,0

1 900,1

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

11,9

10,7

40,4

7,0

30,5

Liiketulos (oikaistu), % *)

2,7

2,4

2,9

0,5

1,6

Liiketulos, milj. euroa

11,9

-21,5

29,9

-25,6

-5,9

Liiketulos, %

2,7

-4,8

2,1

-1,9

-0,3

Tulos ennen veroja, milj.euroa

10,3

-24,3

23,8

-33,1

-16,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

4,9

-22,9

9,1

-37,1

-30,7

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

2,3

-4,4

-4,5

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

6,0

-0,6

-0,2

Omavaraisuusaste, %

 

 

48,1

47,3

46,1

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

 

 

22,3

31,0

22,1

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

19,6

43,1

64,8

66,9

102,9

Henkilöstö keskimäärin

27 310

28 806

27 391

28 711

28 493

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä


Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Itellan liiketoiminta on kehittynyt kuluneena vuonna pääosin myönteisesti. Perinteinen kirje- ja lehtiliiketoiminta ovat merkittävimmät laskusuunnassa olevat alueet. Vaikka yhtiön kannattavuus ei vielä vastaa tavoitteita, on parannus edellisvuoteen kuitenkin merkittävä. Tärkeä asia on, että Itellan vakavaraisuus on säilynyt hyvällä vakaalla tasolla myös yleisen taloudellisen epävarmuuden aikana.

Informaatio-liiketoiminnan kannattavuus on palautumassa, joskin koko vuoden tuloksessa tulee näkymään alkuvuoden aikana lopetetun Saksan tulostustoiminnan kertaluonteiset kustannukset.

Viestinvälityksessä, niin kuin yhtiön toiminnassa muutoinkin, näkyy selvästi aiemmin tehtyjen tuottavuutta parantavien toimenpiteiden vaikutus. Tällä on voitu kompensoida ainakin lyhyellä aikavälillä perinteisen postiliikenteen volyymien laskua. Etäkaupan volyymit ovat olleet edelleen ilahduttavassa kasvussa, ja Itellan kilpailukyky on entisestään kehittynyt.

Logistiikan liikevaihto on kasvussa, taloussuhdanteen epävarmuudesta huolimatta. Vuoden lopulla tähän tulee vielä vaikuttamaan VR:ltä ostetun liiketoiminnan osuus. Myös Venäjällä volyymit ja varastojen käyttöasteet ovat kehittyneet positiivisesti, mikä näkyy hyvänä liikevaihdon kasvuna. Logistiikan koko vuoden tulos jää kuitenkin selvästi tavoitellusta sekä Skandinaviassa menossa olevan muutosprosessin että Pietarissa sattuneen vahinkotapahtuman vaikutuksesta.

Itellan liiketoiminnat ovat kaiken kaikkiaan kehittyneet kuluvana vuonna suotuisasti, mistä haluan kiittää koko Itellan henkilöstöä, joka on tehnyt lujasti töitä tämän eteen.”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. 050 379 1819, etunimi.sukunimi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2013
Tilinpäätöstiedote 2012 julkaistaan 15.2.2013

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2011 liikevaihto oli 1 900 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.