Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

25.07.2012

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.7.2012 KELLO 12.00 (EET)

Tammi-kesäkuu 2012

Huhti-kesäkuu 2012

Konsernin
avainluvut

4-6
/2012

4-6
/2011

1-6
/2012

1-6
/2011

2011

Liikevaihto,
milj. euroa

473,2

469,7

958,5

932,6

1 900,1

Liiketulos (oikaistu,
milj. euroa *)

5,9

-4,4

28,7

-3,8

30,5

Liiketulos
(oikaistu), % *)

1,2

-0,9

3,0

-0,4

1,6

Liiketulos,
milj. euroa

-3,1

-4,7

18,0

-4,1

-5,9

Liiketulos, %

-0,7

-1,0

1,9

-0,4

-0,3

Tulos ennen veroja, milj.euroa

-5,7

-6,4

13,6

-8,8

-16,4

Tilikauden tulos,
milj. euroa

-7,5

-8,5

4,2

-14,2

-30,7

Oman pääoman
tuotto (12 kk), %

 

 

-1,8

-0,6

-4,5

Sijoitetun pääoman
tuotto (12 kk), %

 

 

2,0

2,4

-0,2

Omavaraisuusaste,
%

 

 

47,0

49,6

46,1

Nettovelkaantumis-
aste (Gearing), %

 

 

22,0

21,7

22,1

Bruttoinvestoinnit,
milj. euroa

23,2

12,7

45,2

23,8

102,9

Henkilöstö
keskimäärin

27 660

29 216

27 431

28 753

28 493

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Itellan liikevaihto kasvoi ja tulos parani tammi-kesäkuussa selvästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kasvu oli toisella vuosineljänneksellä normaalin kausivaihtelun mukaisesti hieman vaisumpaa.

Yleinen taloustilanne muuttui toisella vuosineljänneksellä entistä epävakaammaksi, mihin nähden alkuvuoden tuloskehitys on vähintään tyydyttävällä tasolla.

Itella Viestinvälityksessä kasvatimme kireästä kilpailutilanteesta huolimatta volyymeja sekä osoitteettomassa jakelussa että pakettiliiketoiminnassa. Sitä vastoin osoitteellisten kirjelähetysten sekä sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua. Suoritetut voimakkaat tehostustoimenpiteet ovat olleet tässä suhteessa aivan välttämättömiä.

Itella Oyj ja VR-Yhtymä Oy solmivat toukokuun lopussa aiesopimuksen VR Transpointin kappaletavaralogistiikan kotimaan liiketoiminnan ostamisesta. Lopullisen kauppasopimuksen solmimisen jälkeen tarvitaan vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntä.

Kuten kerroimme Itella-konsernin osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuulta, oli Saksan tulostusliiketoiminnan osalta todettu muutostarve. Tähän liittyen on tulostusliiketoiminnasta irrottautuminen saatettu nyt päätökseen. Liiketoiminta Saksassa keskittyy nyt taloushallinnon palvelujen laajentamiseen.”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. 050 3791 819, etunimi.sukunimi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2012
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 31.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2011 liikevaihto oli 1 900 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.