Arto Hiltunen jatkaa Itellan hallituksen puheenjohtajana, Mauri Pekkarinen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

14.03.2012

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2012 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Itellan hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana Vice President Päivi Pesola.

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin hallitusneuvos Ilpo Nuutinen. Nuutinen työskentelee valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikössä.

Hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Hele-Hannele Aminoff, maajohtaja Jussi Kuutsa, johtaja Timo Löyttyniemi ja henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sekä toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto.

Hallintoneuvosto

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kes), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), rehtori Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Mauri Pekkarinen ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Johanna Karimäki.  

Jäseninä jatkavat kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok) ja yrittäjä Reijo Ojennus (ps).

Osingonmaksusta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

 

Lisätietoja

konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, etunimi.sukunimi@itella.com
hallituksen sihteeri Pekka Leskinen, puh. 020 451 5007, etunimi.sukunimi@itella.com