VR Group ja Itella selvittävät kuljetusliiketoimintojen yhteistyötä

19.10.2011

VR Group ja Itella ovat käynnistäneet selvityksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuudet entistä tiiviimpään yhteistyöhön kotimaan kappaletavaralogistiikassa. Tämä tarkoittaa lähinnä sellaista kuljetustoimintaa, joka ei liity suoranaisesti rautatielogistiikkaan eikä postitoimintaan. Käytännössä tällaista liiketoimintaa on VR Transpointissa ja Itella Logistiikassa.

VR Group ja Itella pitävät kuljetusliiketoiminnan lähiajan näkymiä haastavina. Selvityksessä etsitään mahdollisella syvemmällä yhteistyöllä saatavia synergiahyötyjä ja tapoja käyttää niitä tehokkaasti. Hyötyjä voi löytyä esimerkiksi terminaalien yhteiskäytöstä tai kuljetuskapasiteetin tehokkuuden parantamisesta.

Toimintojen yhdistäminen tulevaisuudessa joltain osin ei ole poissuljettua. Kaikki päätökset jatkosta tehdään kuitenkin vasta selvitystyön päätyttyä. Selvitys on määrä saada valmiiksi kuuden kuukauden kuluessa.

VR Group ja Itella selvittävät myös Venäjän toimintojensa nykyistä syvemmän yhteistyön mahdollisuutta. Ensisijaisesti on tarkoitus varmistaa, että kahden valtion kokonaan omistaman yhtiön tulevaisuuden suunnitelmat ovat keskenään tarkoituksenmukaisia ja hyödyntävät jo olemassa olevia hankkeita.

 

Lisätietoja:    

toimitusjohtaja Mikael Aro, VR Group, p. 0307 20000 
konsernijohtaja Jukka Alho, Itella, p. 020 451 5600

 

VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infrarakentamisen palveluyritys. Konserni tarjoaa työtä 12 000 ammattilaiselle Suomessa ja kymmenessä Euroopan maassa. Kappaletavaralogistiikassa työskentelee 720 henkilöä. www.vrgroup.fi

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. www.itella.fi/konserni