Vaarallisten aineiden lähettämisessä tapahtuu muutoksia 1.7.2011

15.06.2011

Vaarallisia aineita rajoitetussa määrin lähettäminen (Limited Quantity, LQ) yksinkertaistetaan eikä paperisia ainemääräilmoituksia enää tarvita. Lähettäminen muutetaan lisäpalveluksi ja ainemäärä ilmoitukset pitää ilmoittaa Itellalle EDI-sanomassa. Palvelun käyttö on helpointa Prinetin web-versiolla jossa ominaisuus on valmiina 1.7.2011.

LVM asetus 369/2011 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä liitteen A kohta 3.4.12

Lähettäjän ja kuljetusyrityksen tulee säilyttää kuljetusasiakirjoja vähintään kolmen kuukauden ajan. Tähän liittyen vaarallisia aineita lähetettäessä lähetystunnus (JJFI- koodi) tulee ilmoittaa myös VAK- liitteessä

Valtioneuvoston asetus 399/2011 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26 §, Asiakirjat