Vaarallisten aineiden lähettämisessä tapahtuu muutoksia 1.7.2011

07.06.2011

Vaarallisia aineita rajoitetussa määrin lähettäminen (Limited Quantity, LQ) yksinkertaistetaan eikä paperisia ainemääräilmoituksia enää tarvita. Lähettäminen muutetaan lisäpalveluksi ja ainemäärä ilmoitukset pitää ilmoittaa Itellalle EDI sanomassa. Palvelun käyttö on helpointa Prinetin web versiolla jossa ominaisuus on valmiina 1.7.2011.

LVM asetus 369/2011 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä liitteen A kohta 3.4.12

Lähettäjän ja kuljetusyrityksen tulee säilyttää kuljetusasiakirjoja vähintään kolmen kuukauden ajan. Tähän liittyen vaarallisia aineita lähetettäessä lähetystunnus (JJFI- koodi) tulee ilmoittaa myös VAK-liitteessä.

Valtioneuvoston asetus 399/2011 vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26 §, Asiakirjat.

Katso tarkemmat tiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
Asetus 369/2011 (pdf)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Asetus 399/2011 (pdf)