Tutkimus: Perinteinen postikortti kertoo välittämisestä

22.09.2011

Sosiaalisessa mediassa muistamista ei arvosteta

 

Suomalaisten mielestä perinteinen postikortti on arvokas ja tärkeä muistamisen välineenä. Viime vuosina sosiaalisen median, erityisesti Facebookin kautta tapahtuva muistaminen on lisääntynyt räjähdysmäisesti, mutta sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa muistamista ei juurikaan arvosteta. Tiedot käyvät ilmi Itella Postin teettämästä "Kuluttaja ja postikortti" -tutkimuksesta.

- Muistamisviestinnässä tilanne on tällä hetkellä paradoksaalinen. Onnitteleminen sosiaalisessa mediassa on helppoa ja nopeaa, mutta sitä ei tulkita kovin merkittäväksi välittämisen eleeksi. Useimmat arvostavat käsin kirjoitettuja kirjeitä ja itse askarreltuja postikortteja, mutta vain harvat jaksavat nähdä niiden vaatiman vaivan, kertoo tutkimuspäällikkö Kari Elkelä Itella Postista.

Sosiaalinen media on erityisesti nuorempien ikäryhmien suosiossa, mutta tutkimuksen mukaan edes aktiivisimmat sosiaalisen median muistajat eivät arvosta kyseistä onnittelukanavaa. Perinteinen postikortti viestii kaikkien vastaajaryhmien mukaan ystävyyden arvostamisesta ja siihen panostamisesta, mutta paperisten korttien lähettämistä ei koeta aivan yhtä helpoksi ja hauskaksi kuin ennen. Paperisen postikortin lähettämisen suurimmat haasteet ovat sopivan kortin ja tarvittavan merkin löytäminen, ajoissa lähettämisen muistaminen ja postittamisen vaiva.

Sähköisestä kortista ei ole haastajaksi

Suomalaiset lähettävät noin 65 miljoonaa postikorttia vuodessa. Korttien lähettämismäärät ovat olleet lievässä laskussa koko viime vuosikymmenen, mutta vähennys on ollut melko maltillista. Ylivoimaisesti suurin korttisesonki on joulu, toisena tulee ystävänpäivä ja kolmantena pääsiäinen. Korttien lähettäminen on keskittynyttä, sillä neljäsosa kuluttajista lähettää yli puolet kaikista postikorteista ja toisaalta joka neljäs kuluttaja ei lähetä lainkaan kortteja. Lähetetyt korttimäärät henkilöä kohden ovat sitä suurempia, mitä vanhempaan ikäryhmään henkilö kuuluu. Naiset lähettävät kortteja selvästi miehiä enemmän.

Kuluvan vuosituhannen alussa yleistyivät sähköiset postikortit. Paperisen postikortin käytön väheneminen ei ole kuitenkaan merkinnyt siirtymistä sähköisiin kortteihin. Paperinen postikortti koetaan selvästi sähköistä postikorttia ilahduttavammaksi. Lisäksi monet kokevat, ettei sähköisestä kortista jää pysyvää, konkreettista muistoa.

Kuluttaja ja postikortti -tutkimuksen aineisto koottiin GallupKanavan kautta toukokuussa 2011. Tutkimukseen vastasi 1125 henkilöä, jotka ovat edustava otos 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista.

Kuluttaja ja postikortti -tutkimus (tiivistelmä, pdf)

 

Lisätiedot:

Mari Jäntti-Mähönen, tuotepäällikkö, puh. 040 562 5273, etunimi.sukunimi@itella.com