Säästöohjelma etenee: Itella käynnistää yt-menettelyn hallinnollisissa toiminnoissa

13.09.2011

Itellan elokuussa julkistaman säästöohjelman toteutus jatkuu.  Ensi viikolla Itella-konsernissa käynnistyy pääosin hallinnollista henkilöstöä koskeva yt-menettely, jonka vähennystarve on alustavan arvion mukaan enintään noin 430 henkilötyövuotta.

Lopullinen vähennystarve selviää yt-menettelyn päätyttyä, arviolta viimeistään loka-marraskuun vaihteessa. Henkilöstövähennykset toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja käyttäen laajaa keinovalikoimaa (mukaan lukien eläkeratkaisut, vapaaehtoiset järjestelyt). Itella ja PAU (Posti- ja logistiikka-alan unioni) ovat neuvotelleet uuden muutosturvasopimuksen, joka on lakisääteistä muutosturvaa parempi.

Yt-menettely kohdistuu pääosin hallinnolliseen henkilöstöön, joka työskentelee mm. esikunta- ja suunnittelutehtävissä, myynnissä ja markkinoinnissa, tietohallinnossa ja henkilöstöhallinnossa. Nämä työtehtävät sijoittuvat valtaosin pääkaupunkiseudulle. Kaiken kaikkiaan Itella työllistää Suomessa noin 22 000 henkilöä.

Nyt käynnistyvä yt-menettely ei koske postinjakelua tai -lajittelua. Suoria, asiakkaille näkyviä vaikutuksia ei oleteta tulevan. 

Neuvottelujen tausta

Itella julkisti elokuussa yli 100 miljoonan euron kolmivuotisen säästöohjelman. Sen tavoitteena on auttaa Itellaa selviämään toimialansa suuresta murroksesta: viestinnän sähköistymisen myötä kotiin jaettavan postin määrä vähenee kiihtyvällä tahdilla. Itellan organisaation on mukauduttava kysynnän muutoksiin.  Tehostamistarve koskee myös Itellan hallinnollisia toimintoja, jotka ovat tämän yt-menettelyn kohteena.  Mukana on myös Itella Informaation kehittämiseen ja kilpailukyvyn turvaamiseen liittyviä kehitystarpeita.

 

Lisätietoja:

Itella MediaDeskin kautta, puh. 020 452 3366.