Posti kulkee kotimaisella biokaasulla

18.10.2011

Itella alkaa käyttää kaasuautoissaan kotimaista, uusiutuvaa biokaasua. Lokakuun
17. päivästä 2011 alkaen Itellan kymmeneen kaasuautoon ja kuuteen Bi-Fuel -autoon tankataan kotimaista Gasum-biokaasua. Biokaasun käyttöönotto liittyy Itellan ympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä muun muassa vaihtoehtoajoneuvojen määrää kasvattamalla.

Täysin kotimainen, jalostettu biokaasu vastaa koostumukseltaan ja laadultaan maakaasua. Se on hiukkaspäästötön ja ympäristöystävällisin liikenteen polttoaine. Lisäksi kaasuautoilla melupäästöt ovat tavanomaista alhaisemmat.

Kouvolassa valmistettavan biokaasun raaka-aineena ovat alueen jätevesilietteet, biojätteet ja energiakasvit. Gasum on rakentanut Kouvolan energia-, jäte- ja vesiyhtiöiden omistama Kymen Bioenergia Oy:n Mäkikylän jätevedenpuhdistamon biokaasulaitoksen yhteyteen paineenkorotusaseman, jossa biokaasun laatu analysoidaan ja mitataan ennen verkkoon syöttöä.

Biokaasun tuotanto Kymen Bioenergian laitoksella aloitettiin alkuvuodesta 2011. Biokaasun syöttäminen liikennekäyttöön Gasumin kaasuverkostoon alkaa lokakuussa 2011, jolloin kaasunjalostuslaitos sekä verkkoonsyöttöpiste ovat valmiina.  Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyviä kierrätysravinteita voidaan käyttää maanparannuksessa.

Maan suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä Itellalla on merkittävä rooli ympäristöystävällisen kuljetustoiminnan kehittäjänä. Itella otti ensimmäisenä Suomessa maakaasukuorma-auton käyttöön Helsingissä vuonna 2006. Tällä hetkellä Itellalla on käytössä kaikkiaan 16 kaasuautoa. Tarkoituksena on kaksinkertaistaa määrä vuonna 2012.

Itellan käytössä on noin 4 000 autoa, joilla ajetaan noin 300 000 kilometriä päivässä. Kaasua energialähteenään käyttävät autot ovat yksi keino hillitä ilmastonmuutosta. Polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä pyritään alentamaan myös tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetuksia yhdistelemällä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella. 

Lisätietoja Itellan ympäristötavoitteista ja -toimista

Lisätietoja tiedotusvälineille:  Itella MediaDesk, puh. 020 452 3366


Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä.
www.itella.fi/konserni

Gasum Oy on suomalainen kaasujen osaaja, joka kehittää ja tarjoaa luonnonkaasuun perustuvia energiaratkaisuja. Gasum toimittaa kaasuputkiverkostollaan maakaasua energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja liikenteelle. Gasum kehittää myös Suomen biokaasumarkkinaa ja alkaa lokakuussa tarjota asiakkailleen uusiutuvaa, kotimaista ja ympäristöystävällistä biokaasua.
www.gasum.fi