PAU uhkaa poliittisilla lakoilla - Itellan kannanotto asiaan

03.03.2011

Itella pitää asiakkaiden kannalta ikävänä ja valitettavana, jos Posti- ja logistiikka-alan unioni toteuttaa kertomansa työtaistelutoimenpiteet eduskunnan käsittelyssä olevaan postilakiin liittyen. Asiakkaille työtaistelutoimenpiteet merkitsevät yleensä postinkulun viivästymistä.

Tässä yrityksen taloudellisessa tilanteessa sekä uudistuvassa kilpailutilanteessa kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka heikentävät asiakkaiden palvelua ja luottamusta Itellaan, ovat vahingollisia Itellalle ja saattavat vaikeuttaa työpaikkojen säilymistä.

- Itella pitää uudessa laissa myönteisenä sitä, että siinä selkiytetään muutamia asioita, joissa on ollut eri osapuolten välillä tulkintaeroja aiemmin.  Laki on toisaalta kompromissi mm. siltä osin, että maaseudun postipalvelujen ja postitoimipaikkojen rahoituksen problematiikka jää myöhempien päätösten varaan. Lailla ei näkemyksemme mukaan tule olemaan olennaista vaikutusta yötyön lisääntymiseen. Lailla ei ole vaikutusta myöskään 1. luokan kirjeen olemassaoloon, kirjeellä on tärkeä rooli myös jatkossa eikä sen lopettamiseksi ole mitään aikeita, johtaja Petri Aaltonen Itellasta toteaa.