Markkinointityökalu Itella DMmessage vie asiakassuhteen hoidon uudelle tasolle

17.03.2011

Itella Asiakkuusmarkkinointi tuo markkinoille ensimmäisenä Euroopassa markkinointityökalun, jolla yritykset voivat toteuttaa kohdennettua markkinointia tulostettavien viestien lisäksi sähköposti- ja tekstiviestikanavissa. Itella DMmessagen avulla luodaan myös kampanjoihin liitettäviä internet-sivuja, joita hyödynnetään esimerkiksi yhteystietojen keräämisessä.

"Sähköiset kanavat ovat pitkään olleet olennainen osa asiakasdialogia. Ensimmäistä kertaa perinteiset ja sähköiset kanavat yhdistyvät samassa työkalussa. Ottamalla palvelun käyttöön yritys hyötyy tarpeen mukaan printtiviestinnän huomioarvosta tai sähköisten kanavien nopeudesta ja kustannustehokkuudesta. Kokonaisvaltainen asiakasviestintä ei ole koskaan ollut näin helppoa", Henrietta Kvist Itellasta toteaa.

Uusasiakashankinnassa ja asiakkuuden hoidossa saavutetaan kilpailuetua tarkoin kohdennetuilla viesteillä ja kyvyllä käydä monikanavaista asiakasdialogia. "Itella DMmessagen avulla käyttäjä voi esimerkiksi aamupäivän aikana luoda personoidut viestit eri asiakasryhmille heidän kanavamieltymystensä mukaisesti. Tämän jälkeen viestit voidaan lähettää heti tai ajastaa lähtemään haluttuina ajankohtina - tulostettava markkinointiviestikin on nopeimmillaan perillä jo seuraavana päivänä. Viestien personointi on helppoa ja mahdollisuudet käytännössä rajattomat," Kvist kertoo.

Tuloksellinen markkinointiviestintä perustuu seurattavuuteen, oikea-aikaisuuteen ja jatkuvaan analytiikan avulla tapahtuvaan oppimiseen. Suurimmat hyödyt Kvistin mukaan työkalusta saadaan, kun se liitetään yrityksen asiakastietokantaan. Tällöin tulee mahdolliseksi monipuoliset kohderyhmäpoiminnat ja kampanjatiedon tuominen takaisin asiakastietokantaan oppimista varten. Analytiikan avulla asiakkaan elinkaaren vaihe ja sen muutokset voidaan tunnistaa, jolloin viestit ajoitetaan lähtemään juuri sillä hetkellä, kun tarve yrityksen palveluille on suurin.

Markkinointityökalun käyttöönotto ei vaadi laite- tai ohjelmistoinvestointeja, ja nopeimmillaan sen saa käyttöön alle viikossa. Myös työkalun käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. "Monikanavaisten kohdennetun markkinoinnin ratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja asiakkaat odottavat palveluilta helppokäyttöisyyttä, mitattavuutta ja tehokkuutta. Näihin tarpeisiin vastaamme Itella DMmessage -työkalulla", Kvist lupaa.

Lisätietoja:

Itella Asiakkuusmarkkinointi, tuoteryhmäpäällikkö Henrietta Kvist, puh. 040 570 4307 ja Business Manager Jutta Vatanen, puh. 040 865 9961.

Itella DMmessage:

Itella Asiakkuusmarkkinointi: www.itella.fi/asiakkuusmarkkinointi

 

Itella Asiakkuusmarkkinointi on johtava kohdennetun markkinoinnin asiantuntijayritys Suomessa ja Venäjällä Moskovassa. Asiakkuusmarkkinointi tarjoaa yrityksille ideoita, työkaluja ja ratkaisuja asiakasymmärryksen lisäämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Itella Asiakkuusmarkkinoinnin palvelukokonaisuuksia ovat asiakasymmärrykseen perustuva kohdennetun markkinoinnin suunnittelu, sen monikanavainen ja automatisoitu toteutus sekä tuloksellisuuden seuranta.