Itellan osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2011

27.07.2011

Tammi-kesäkuu 2011

Huhti-kesäkuu 2011

 

Konsernin avainluvut 1-6
2011
1-6
 2010
2010
Liikevaihto, milj. euroa 932,6 904,6 1 841,6
Liiketulos, milj. euroa -3,4 12,1 38,1
Liiketulosprosentti -0,4 1,3 2,1
 Liiketulos, milj. euroa *) -3,1 25,9 55,3
 Liiketulosprosentti *) -0,3 2,9 3,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa **) -8,1 11,5 31,0
Oman pääoman tuotto 12 kk, % -0,6 -0,2 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk,  % 2,4 4,7 4,2
Omavaraisuusaste, % 49,6 50,3 50,5
Gearing, % 21,7 21,8 18,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,8 43,4 81,9
Henkilöstö keskimäärin 28 753 28 982 28 916
Osingot, milj. euroa     4,4
*) Ilman uudelleenjärjestelykuluja
**) Jatkuvat toiminnot
     

 

Konsernijohtaja Jukka Alho:

- Itellan kannattavuus oli tammi-kesäkuussa selkeästi epätyydyttävä, ja tulos jäi asetetuista tavoitteista. Suurin ero edellisvuoteen johtuu peruspostitoiminnan kannattavuuden merkittävästä laskusta Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmässä.

Viestinnän sähköistyminen vaikutti lehtien jakeluvolyymien vähenemiseen nopeammin kuin arvioitiin. Sen sijaan kirjevolyymit ovat Suomessa kansainvälisesti verrattuna vielä melko hyvällä tasolla. Asiakkaat ovat kuitenkin siirtäneet jakeluitaan yhä enemmän 2. luokkaan, mikä alensi tuloja ja kannattavuutta merkittävästi. Myönteistä on se, että etäkaupan kasvu jatkui vahvistaen pakettien jakeluvolyymeja.

Itella Logistiikan tulos pysyi edelleen tappiolla, vaikka liikevaihdon kasvu on ollut pääosin hyvä. Erityisesti kotimaassa liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet positiivisesti. Ruotsin, Tanskan ja Venäjän kannattavuudessa on merkittävä parannustarve. Venäjällä liikevaihto on kehittynyt hyvin, ja Moskovan alueella varastojemme käyttöaste on jälleen terveellä tasolla. Siellä logistiikkamarkkina on lähestymässä tilannetta, jossa kysyntä ylittää kapasiteetin. Muualla Venäjällä talouskriisin jälkeinen toipuminen on vasta käynnistymässä.

Itella Informaatiossa on menossa merkittävä strateginen kehitysvaihe, kun liiketoiminnan painopiste siirtyy yhä vahvemmin taloushallinnon ulkoistusratkaisuihin. Kannattavuutta rasitti sekä liiketoiminnan rakennemuutos että paperitulosteisiin perustuvan laskutuksen yleinen laskusuunta.

Jatkossa postitoiminnan rakennemuutos tulee vaatimaan voimakkaita otteita kustannusten hallitsemiseksi. Tämä edellyttää kaikkien toimintojen kriittistä tarkastelua ja myös luopumisia. Jotta pystymme takaamaan koko maan kattavan tehokkaan postipalvelun jatkumisen, on myös henkilöstömäärää sopeutettava asiakaskysynnän mukaisesti.

Uudessa postipalvelulaissa jäi avoimeksi ja jatkopäätöksenteon varaan yleispalvelun rahoitus. Nyt lähestytään ennakoituakin nopeammin tilannetta, jossa entisen kaltaisen postipalvelun maanlaajuinen tuottaminen ei onnistu pelkästään asiakkailta saatavilla maksuilla. Silloin on yhteiskunnallisen päätöksenteon paikka: hyväksytäänkö palvelutason sopeuttaminen asiakkailta saatavan tulorahoituksen mukaiseksi vai ylläpidetäänkö palvelua osittain verovaroilla.

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, etunimi.sukunimi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu ke 26.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

 

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 28 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.