Itella tuomitsee työntekijöihinsä kohdistuvan väkivallan ja sen uhan

02.12.2011

Tänään julkisuudessa on uutisoitu lehdenjakajan pahoinpitelystä Kokkolassa. Valitettavasti Itellan työntekijät muiden palvelualoilla toimivien tavoin joutuvat kokemaan aika ajoin uhkaavia tilanteita työtehtävissään. Itella tuomitsee työntekijöihinsä kohdistuvan väkivallan  ja sen uhan.

Lehden- ja postinjakajat kulkevat reiteillään yksin myös yöaikaan ja varhain aamulla. He palvelevat asiakkaita, jotka ovat tilanneet lehden ja joille se toimitetaan kotiin toisinkuin monissa muissa maissa.

Mikään työpaikka tai kukaan työntekijä ei ole immuuni väkivallalle. Väkivalta tuo henkistä tai fyysistä kärsimystä työntekijälle sekä hidastaa tai estää työn tekemisen, jolloin asiakkaat jäävät ilman päivittäistä lehteään tai postejaan. Työntekijän inhimillisen kärsimyksen lisäksi väkivallasta syntyy kustannuksia työnantajalle ja yhteiskunnalle.

Väkivallan pelko voi vähentää ihmisten halua hakeutua näihin suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeisiin tehtäviin. Itellan mielestä sen jokaisella työntekijällä tulee olla oikeus tehdä työtään ilman väkivallan uhkaa. Haluamme myös, että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus saada tilatut aamulehtensä ajallaan.

Itellan jakajia koulutetaan ja ohjeistetaan väkivaltatilanteiden varalle. Lisäksi Itella tekee työntekijöihinsä kohdistuneissa väkivaltatilanteissa poliisille aina rikosilmoituksen.