Itella Posti selvittää muutosten vaikutusta saariston postinkulkuun

07.01.2011

Varsinais-Suomen ELY-keskus on päättänyt muuttaa vallitsevaa käytäntöä saariston postinkulussa.  Sen mukaan postin kulku saariston yhteysaluksilla toteutetaan jatkossa Merenkulkulaitoksen ohjeiden mukaisesti. Postia kuljetetaan saariin yhteysaluksilla vain henkilö- ja tavarakuljetusten yhteydessä. Pelkkiä postikuljetuksia ei enää tehtäisi.

Itella Posti selvittää parhaillaan uuden ohjeistuksen vaikutuksia saariston postinkulkuun sekä erilaisia vaihtoehtoja postinjakelun toteuttamiseksi ja tiedottaa, kun asiaan on saatu ratkaisu. Erityisen vaikeissa olosuhteissa kuten saaristossa on tärkeää, että asiaa katsotaan kokonaisuutena asukkaiden kannalta. Jokaisen viranomaisen ja muun toimijan minimoidessa oman osuuteensa vaarana on, että palvelut heikkenevät merkittävästi.  Itella Postin tavoitteena on hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa löytää sellainen ratkaisu, että postipalvelut voidaan turvata myös saariston asukkaille ja näin pitää huolta saariston elinmahdollisuuksista.

Tällä hetkellä muutokset postinkulussa koskevat vain muutamaa saarta.

 

Itella Posti Oy huolehtii postipalveluista Suomessa vastaten kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten jakeluista, paketti- ja pikakuljetuspalveluista, NetPostista sekä Postin myymälöistä ja myyntipisteistä. Itella Posti Oy kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään, jossa on työntekijöitä 18 000 ja liikevaihto vuonna 2009 oli 900 miljoonaa euroa. Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmä on osa Itella-konsernia.