Itella Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2010: Vaikea vuosi, uudistuminen jatkui

16.02.2011

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2011 KLO 10 (EET)

Vuosi 2010

Loka-joulukuu 2010

 

Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Talouskasvun käynnistyminen näkyi Itellan liiketoiminnassa viipeellä ja vasta tietyillä osa-alueilla. Vuoden taloudellinen tulos jäikin selvästi tavoitteistamme; hyvällä tasolla ollut vakavaraisuutemme vahvistui.

Itella Viestinvälityksen kannattavuutta heikensi volyymikehityksen ohella tuotantokustannusten nousu yhdessä erittäin maltillisen hintakehityksen kanssa. Henkilöstövähennykset ja muut tehostustoimenpiteet eivät riittäneet kompensoimaan näitä vaikutuksia. Postitoiminnan liikevaihdon lasku ja pitkän aikavälin volyymikehitys huomioiden vajaan prosentin hinnannousu kirjemaksuissa ei osoittautunut riittäväksi. Alkaneelle vuodelle siirtyy selviä hintapaineita.

Taloushallinnon tietovirtojen tehostaja Itella Informaatio kehittyi strategian mukaisesti. Ratkaisuliiketoiminnassa edettiin ja saatiin merkittäviä kauppoja.

Itella Logistiikassa liikevaihdon kasvu oli loppuvuoden ansiosta kohtuullista. Tämä vahvisti kannattavuutta, vaikka liiketoimintaryhmän tulos jäikin vielä tappiolle. Logistiikkatoiminnan tulokseen vaikuttaa jatkossakin olennaisesti Suomen ja Skandinavian lisäksi Venäjän toimintojen kehitys. ItellaNLC:n kysyntä on vahvistunut ja erityisesti Moskovan palveluvarastojen käyttöaste on lupaavalla tasolla vuotta 2011 ajatellen.

Uusi EU-postidirektiivin mukainen postilaki on määrä saada voimaan kevään 2011 aikana. Sen tavoitteena on edistää kilpailua. Itellan kannalta on hyvä, että yleispalvelulle saadaan yksiselitteinen määritelmä.  Vielä on kuitenkin avoinna se, kuinka rahoitetaan yleispalveluvelvoitteeseen sisältyvät haja-asutusalueiden postipalvelut, jotka eivät mahdollista markkinaehtoista toimintaa.

Itellalla ja valvovalla viranomaisella on ollut erilaiset näkemykset postipalvelun kustannuslaskennan – ja siten hinnoittelun – pelisäännöistä. On vahingollista, jos suomalaiset viranomaistulkinnat poikkeavat EU-maiden valtavirrasta. Olisi välttämätöntä saada selvyyttä muun muassa siihen, kuinka postitoimipaikkaverkoston kustannukset saadaan katettua. Muutoin on mahdollista, että toimipaikkaverkoston kustannuksia joudutaan karsimaan tavalla, joka ei vastaa kansalaisten odotuksia. Samoin vaarana on se, että lehdistölle ja muille jakeluverkon käyttäjille joudutaan kohdistamaan kustannuskuormaa siten, että se aiheuttaisi ajan mittaan ongelmia myös yleispalvelun rahoitukselle. ”

LIITTEET
Itellan tilinpäätöstiedote ja hallituksen toimintakertomus (pdf)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (pdf)

LISÄTIETOJA
Konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, etunimi.sukunimi@itella.com
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, etunimi.sukunimi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

SEURAAVA TULOSJULKISTUS
Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkistetaan 29.4.2011.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.