Itella käynnistää yli 100 miljoonan euron säästöohjelman

18.08.2011

Itella käynnistää säästöohjelman, jonka tavoitteena on leikata kustannuksia yli 100 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Ensi viikolla käynnistyvät toimenpiteet eivät koske postinjakelua.

Tehokkaan ja taloudellisen postitoiminnan turvaaminen edellyttää sitä, että suomalainen postijärjestelmä sovitetaan vastaamaan tämän päivän asiakaskäyttäytymistä ja tarpeita.

Itellan kehitys- ja säästöhankkeiden tarkoituksena on tarkastella kaikkia konsernin liike- ja tukitoimintoja niin, että yhtiö säilyy taloudellisesti vakaana myös tulevaisuudessa. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa Itellan liiketoiminnan tulos oli tappiollinen 3,4 miljoonaa euroa.

- Kotiin kannettavan postin rooli suomalaisten kommunikaatiossa ja tiedonkulussa on erilainen kuin vielä muutamia vuosia sitten. Perinteisten postilähetysten määrä vähenee netin käytön ja muun sähköisen viestinnän yleistyttyä. Suomalainen postijärjestelmä on mukautettava tähän, jotta kustannukset pystyttäisiin kattamaan asiakkailta eli pääosin yrityksiltä saatavilla tuloilla. Vaikka maankattava nykymuotoinen verkosto voi tarvita verovaroja tulevaisuudessa, on kaikkien etu, että tämän varaan ei jättäydytä liian aikaisin, konsernijohtaja Jukka Alho toteaa.

Postitoiminnassa on meneillään historiansa suurin murros

Paperinen viestintä korvautuu yhä enemmän sähköisellä, minkä seurauksena kotiin jaettavan postin määrä vähenee kiihtyvällä tahdilla. Tämän vuoden aikana tämä on näkynyt erityisesti sanoma- ja aikakauslehtien jakelumäärissä. Perinteinen postinjakelu tarvitaan myös tulevaisuudessa, mutta ihmisten käyttäytymisen ja tarpeiden muuttuessa postitoiminnan on sopeuduttava kehitykseen.  Suomi tulee tällä hetkellä hieman jälkijunassa kehityksessä, esimerkiksi muissa Pohjoismaissa postivolyymit ovat laskeneet jo paljon voimakkaammin.

Kesäkuun alussa uudistunut postilaki kiristää kilpailua alalla ja vaikeuttanee tulevaisuudessa markkinaehtoista haja-asutusalueiden postinjakelun rahoittamista. Postipalvelut hoidetaan tällä hetkellä Suomessa täysin ilman verovaroja, pelkästään asiakkailta saatavilla tuloilla. Postitoiminnan tulosta 95 % tulee yrityksiltä ja muilta organisaatioilta. Myös sanomalehtien jakelu on hoidettu 90-luvun loppupuolelta lähtien ilman valtion tukea. Esillä oleva lehdistön arvonlisävero voi kiihdyttää jakeluvolyymien vähennystä.

Itellassa on viime vuosien aikana jatkuvalla tehostamisella varauduttu kumpaankin suureen muutokseen, sekä jakelumäärien laskuun että kilpailun kiristymiseen. Muutosten nyt kiihtyessä tarvitaan seuraava vaihe myös sopeutumistoimenpiteissä.

Säästöohjelman toimenpiteet

Säästöohjelmassa tarkastellaan kaikkia Itellan liiketoimintoja. Käyttöön otetaan laaja keinovalikoima: joitakin toimintoja tullaan uudelleen organisoimaan, joistakin liiketoiminnoista luovutaan ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja investointeja tarkastellaan kriittisesti.

Toimenpiteet käynnistyvät ensimmäisessä vaiheessa kolmella osa-alueella:

1. Muutoksia Postin palvelupisteverkostoon

Postin fyysinen palvelupisteverkosto on pitkään muodostunut Postin omista myymälöistä sekä yritysten yhteydessä toimivista Postin myyntipisteistä, joita on nyt yhteensä 1035. Viime aikoina niiden rinnalle on tuotu Postin noutopisteitä ja SmartPOST-pakettiautomaatteja. Näitä asiakkaiden kannalta joustavia ja kustannuksiltaan keveämpiä palvelupisteitä tuomalla Postin käytetyimmät palvelut saadaan säilymään lähellä asiakkaita.

Syksyn aikana Postin palvelupisteverkostoa muokataan. Postin omien myymälöiden, joita on nyt 135, toimintaa tehostetaan ja niiden määrää ja sijaintia tarkastellaan. Toimenpiteet tehdään yleispalveluvelvoitetta vaarantamatta.

2. Postinlajittelun tehostaminen jatkamalla toiminnan keskittämistä

Lappeenrannan postikeskuksen toimintaa tarkastellaan, vaihtoehtona on kirjeiden, lehtien ja pakettien käsittelyn siirto Kuopion ja Helsingin postikeskuksiin sekä Vantaan Logistiikkakeskukseen.  Kehitys on jatkoa lokakuussa 2009 aloitetulle valmistautumiselle postimäärien vähenemiseen ja kirjelajittelun keskittämiseen lajittelukeskuksiin, joissa on käytössä uutta lajitteluteknologiaa.

3. Yrityksille suunnattujen kohdennettujen markkinointipalvelujen järjestelyt

Itella Asiakkuusmarkkinointi -liiketoimintayksiköstä siirtyy osa liikkeenluovutuksella Itella Postin muihin liiketoimintayksiköihin. Osalle toimintoja on haettu muita vaihtoehtoja, ja myös toimintojen lakkauttamiset ovat mahdollisia. Näillä toiminnoilla ei ole mitään tekemistä kansalaisten postipalveluiden kanssa.

Vaikutukset

Asiakkaille näkyvät vaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Muutokset eivät koske postinjakelua lainkaan. Postin palvelupisteverkkoa puolestaan kehitetään jatkuvasti: tarjolle on tuotu uudenlaisia Postin noutopisteitä ja pakettiautomaatteja. Myös sähköiset, verkon kautta käytettävät palvelut ja esimerkiksi pakettien vienti kotiovelle ovat kasvattamassa suosiotaan.

Henkilöstövähennyksiltä ei voida välttyä. Vielä tässä vaiheessa ei pystytä arvioimaan, kuinka suuret henkilöstövaikutukset tulevat kaiken kaikkiaan olemaan.  Henkilöstövähennykset ja niihin liittyvät tukitoimet pyritään tekemään hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa, mihin Itellalla on pitkät perinteet.  Yhteistoimintaneuvottelut edellä mainittuihin muutoksiin liittyen käynnistyvät ensi viikolla. Niiden piiriin kuuluu 820 työntekijää. Neuvottelujen alussa arvioitu vähennystarve on enintään 430 henkilötyövuotta, jotka ennakoidaan toteutettavan osa-aikaistamisin, eläkeratkaisuin ja irtisanomisin.  Neuvottelutuloksista tiedotetaan neuvottelujen päätyttyä, arviolta lokakuun alussa.

 

Lisätietoja: Itella MediaDeskin kautta, puh. 020 452 3366 (18.8. klo 20 asti)