Aseiden ja niiden osien lähettäminen postitse kiellettyä

29.12.2011

Itella Posti tarkensi syksyllä kuljetusmääräyksiään ja luokitteli kokonaan kielletyiksi tietyt tavarat postitse lähetettyinä. Näitä ovat aseet, ilma-aseet sekä ase- ja räjähdysainejäljennökset. Kyseessä on Itella Postin tekemä turvallisuuslinjaus, jota tehtäessä on huomioitu monia erilaisia turvallisuusnäkökulmia, muun muassa verkkokaupankäynnin yleistyminen. Linjauksen tarkoitus on mahdollisimman selkeästi kertoa, mitä postitse ei voi lähettää. Itella Posti ei ole viranomainen, joten se ei esimerkiksi voi eikä saa ottaa vastuuta aseluvan tarkastamisesta lähetystä luovutettaessa. Tarkentuneet määräykset tulevat voimaan 2.1.2012.

Kielto kattaa aseet, lukot, lippaat, patruunat, vaimentimet ja näitä vastaavat osat sekä kaasupistoolit ja kaasupanosten laukaisemiseen tarkoitetut laitteet. Kielto ei koske optiikkaa, puhdistusvälinesarjoja ja tyhjiä koteloita. Kiellettyjä eivät myöskään ole leluaseet (esim. vesipyssyt) tai pelikonsoleihin liittyvät ohjaimet.

Linjaus on Postilain mukainen, sillä yleispalveluvelvoite ei edellytä Itellaa ottamaan ko. lähetyksiä kuljetettavaksi. Viestintäsalaisuus ei myöskään vaarannu, sillä valvonta määräysten noudattamisesta tehdään voimassaolevien ohjeiden mukaisesti. Itella Postin toimintaa ohjaa myös Maailman Postiliiton yleissopimus ja siihen sisältyvät rajoitukset. Linjaus ei myöskään poikkea muiden alalla toimivien yritysten käytännöistä.

- Kyseessä on ennen kaikkea Itella Postin oma turvallisuuslinjaus. Lain määrittelemien ja käytössämme olevien valvontamenetelmien rajallisuuden vuoksi olemme päätyneet ratkaisuun. Tietyt aseiden osat, kuten puinen tukki, ei luonnollisesti yksistään ole vaarallinen. Se kuitenkin kuuluu aseen osana kiellettyjen listalle, sanoo liiketoimintajohtaja Juha Tiittanen Itella Postin Pakettipalveluista.

- Tiedotimme asiasta kotimaisille aseliikkeille ja ne eivät lähetä kiellon piirissä olevia tuotteita kauttamme. Ymmärrämme, että linjaus saattaa osittain hankaloittaa aseharrastajien ja metsästäjien toimintaa ja olemme tästä pahoillamme.

- On tavanomaista, että rahdinkuljettajien kuljetusehdoissa on yksityiskohtaisia määräyksiä kielletyistä lähetyksistä, esimerkiksi aseita sisältävistä lähetyksistä. Mikään laki tai viranomaismääräys ei sinällään estä kuljettamasta lippaita tai muita ohjeessamme kiellettyjä tuotteita, mutta kukin kuljetusliike voi itse rajata kuljetettavan tavaran sisällön.

Tarkennetut listat kielletyistä tuotteista.

Lisätiedot tiedotusvälineille: Itella MediaDesk puh. 020 452 3366 (ma-pe klo 8.30-16.30)