Arto Hiltusesta Itellan hallituksen puheenjohtaja, uusiksi jäseniksi Jussi Kuutsa ja Timo Löyttyniemi

09.03.2011

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Itellan hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajaksi Vice President Päivi Pesola.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin maajohtaja Jussi Kuutsa ja toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi. Jussi Kuutsa toimii SRV Yhtiöt Oyj:n Venäjän maajohtajana ja Timo Löyttyniemi johtaa Valtion Eläkerahastoa.

Hallituksen jäseninä jatkavat finanssineuvos Kalevi Alestalo, johtaja Hele-Hannele Aminoff, henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sekä toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto.

Hallintoneuvosto

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvostoon valittiin uutena jäsenenä kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk).  Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Eero Lehti (kok) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk). Jäseninä jatkavat kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), kansanedustaja Harri Jaskari (kok), kansanedustaja Bjarne Kallis (kd), kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr), kansanedustaja Lauri Kähkönen (sd), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps) ja veturinkuljettaja Harry Wallin (sd).

Osingonmaksusta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Osinkoa jaetaan 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Pauli Salminen.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Palkkiot hallitukselle ja hallintoneuvostolle pysyvät ennallaan.

Lisätietoja:
konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, etunimi.sukunimi@itella.com
hallituksen sihteeri Pekka Leskinen, puh. 020 451 5007, etunimi.sukunimi@itella.com