Tutkimus: Suuri enemmistö suomalaisista haluaa mainospostia kotiinsa

01.10.2010

 

Suuri enemmistö (86 %) suomalaisista kotitalouksista haluaa vastaanottaa suoramainoksia ja ilmaislehtiä kotiinsa. Yli 50-vuotiaat perheelliset ovat selvästi muita myönteisempiä vastaanottamaan mainospostia.

14 % kotitalouksista kieltää mainosten jakelun. Tärkeimmät syyt kieltoon ovat mainosten paljous sekä niiden kierrätykseen viemisen vaivalloisuus. Tyypillinen kiellon asettaja on suuressa kaupungissa kerrostalossa yksin asuva nuori opiskelijamies, joka ei juurikaan seuraa mainontaa muistakaan kanavista.

Mainosjakelun kieltävät kuluttajat suhtautuvat välineestä riippumatta muita kielteisemmin kaikkeen mainontaan, ja seuraavat tarjouksia kolme kertaa keskimääräistä vähemmän. He myös tilaavat vähemmän lehtiä tai eivät ehdi lukea tilaamiaan lehtiä.

Vaikka mainoskieltojen määrä on viime vuosina kasvanut noin 2 % vuodessa, valtaosa suomalaisista haluaa niitä. 6 % mainosjakelun kieltävistä kuluttajista ilmoittaa, että jakelukielto on jäänyt voimaan edellisen asukkaan jäljiltä, ja siitä voisi hyvinkin luopua. - Monet, erityisesti naiset olisivat halukkaita vastaanottamaan vaatteisiin tai sisustukseen liittyvää mainontaa kuten IKEAn katalogin, Pirkka-lehden tai Anttilan kuvaston, mutta eivät vain viitsi muuttaa toimintatapojaan, sanoo Katja Lindqvist Itella Asiakkuusmarkkinoinnista.

 Kotiin tulevasta mainospostista haetaan ennen kaikkea virikkeitä ja tukea ostopäätöksiin ennen kaupoille menoa. Suuri osa (66 %) mainospostia vastaanottavista kuluttajista katsoo kotiin tulleet tarjoukset ennen ostoksille menoa viikoittain tai useammin.

- Osoitteettomalla suoralla on edelleen hyvä huomioarvo. Keskimäärin osoitteettomia suoramainoksia tulee talouteen vain 10 viikossa, jolloin erottuminen muusta mainonnasta on helpompaa kuin monissa muissa kanavissa, toteaa Lindqvist.

Ympäristösyyt eivät nousseet niin voimakkaasti esille kuin ennalta arvioitiin. Mainosjakelun kieltävistä 21 %:lla ympäristösyyt vaikuttavat kieltopäätökseen paljon ja 37 %:lla jonkin verran. Itellan jakama suoramainonta on ollut vuoden 2010 alusta asti hiilineutraalia. Se tarkoittaa, että mainosten jakelusta syntyvät hiilidioksidipäästöt neutraloidaan täysimääräisesti ilmastoprojektien kautta. Neutralointi on osa Itellan laajaa ympäristöohjelmaa.

Itella jakaa miljardi mainoslähetystä vuodessa

Vuonna 2009 Itella jakoi lähes miljardi osoitteetonta suoramainosta ja ilmaislehteä. Alalla on useita toimijoita, mutta Itella ainoana jakaa osoitteettomat suoramainokset muun päiväpostin mukana.

Kuluttajien asettamat Ei mainoksia! -tarrat velvoittavat kaikkia suoramainosten jakeluyrityksiä. Itella ei jaa mainoskielto-osoitteisiin mitään sellaisia markkinointilähetyksiä, joissa ei ole vastaanottajan nimeä. Poikkeuksen tekevät viranomaistiedotteet ja yleisesti kansalaisten tärkeitä julkisia palveluita koskevat tiedotteet, jotka jaetaan jokaiseen kotitalouteen.

Itella on tilastoinut mainoskieltojen määriä vuodesta 2006 lähtien. Tilastot päivitetään neljä kertaa vuodessa. Itellan postinjakelussa mainoskieltotietojen ylläpito on jatkuvaa.

Tutkimuksen toteutus

Tulokset ilmenevät Itellan teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin kuluttajien motiiveja mainosjakeluiden sallimisesta tai kieltämisestä. Tutkimuksen toteutti Itellan toimeksiannosta Kuulas Millward Brown. Tutkimusta varten haettiin verkkopaneelista vastaajiksi viisisataa suomalaista, iältään 18-79-vuotiaita, huhti-toukokuussa 2010. Suodatinkysymyksen avulla haettiin vastaajiksi puolet mainosjakelun kieltäviä, ja puolet mainosjakelun sallivia vastaajia.

 

Lisätietoja

Itella Asiakkuusmarkkinointi, Katja Lindqvist, tuoteryhmäpäällikkö, etunimi.sukunimi@itella.com, puh. 020451 7417
Kuulas Millward Brown, Kari Tervonen, johtava tutkija, etunimi.sukunimi@kuulas.fi, puh. 050 437 0677

Katso myös > Mainonta muistetaan parhaiten sanomalehdistä ja suoramainoksista http://www.itella.fi/group/tiedotteet/2010/20100830_tutkimus.html

 

Itellan MediaDesk palvelee toimittajia numerossa 020 452 3366 (arkisin klo 8.30-16.30).

Itellaan liittyvää kuvamateriaalia on saatavissa konsernin nettisivujen Media-osiosta Kuvapalvelu ja logot.

 

Itella Asiakkuusmarkkinointi on johtava kohdennetun markkinoinnin asiantuntijayritys Suomessa, Moskovassa ja Pietarissa. Tarjoamme ideoita, työkaluja ja ratkaisuja asiakasymmärryksen lisäämiseen ja myynnin kasvattamiseen. Itella Asiakkuusmarkkinoinnin palvelukokonaisuuksia ovat asiakasymmärrykseen perustuva kohdennetun markkinoinnin suunnittelu, sen monikanavainen ja automatisoitu toteutus ja tuloksellisuuden seuranta. Itella Asiakkuusmarkkinointi -liiketoimintayksikkö toimii Suomessa ja Venäjällä, ja se kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään. Itella-konsernissa on reilu 30 000 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 1 898 miljoonaa euroa.