Postinjakelu hiilineutraaliksi ensimmäisenä maailmassa Suomessa

07.12.2010

Suomalaiset saavat pian ensimmäisinä maailmassa postinsa hiilineutraalisti jaettuna. Ensi helmikuusta alkaen kaikki Postin jakamat kirjeet, lehdet, paketit ja suoramainokset ovat hiilineutraaleja. Ominaisuus sisältyy automaattisesti tuotteisiin eikä siitä peritä asiakkailta lisämaksua.

- Uskomme, että paperisella viestinnällä on sähköistymisestä huolimatta tärkeä rooli vielä pitkään. Itellassa pyrimme tekemään osaltamme kaiken mahdollisen, että Postin kuljettamien paperisten lähetysten ja pakettien hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Jakelussa syntyvien hiilidioksidipäästöjen kompensointi on yksi osa kokonaisuutta, ympäristöohjelman johtaja Hanna Kaustia Itellasta kertoo.

- Koska Postin jakamat tuotteet ovat automaattisesti hiilineutraaleja, voi kuluttaja vaikuttaa myös omilla valinnoillaan: esimerkiksi verkkokaupassa ympäristöystävällisen valinnan tekee, kun valitsee Postin paketin kuljettajaksi", Kaustia vinkkaa. Tähän asti hiilineutraalin jakelun on saanut suorittamalla lisämaksun. Jatkossa lisämaksua ei peritä. 

Hiilineutraalit tuotteet täydentävät Itellan ympäristöohjelmaa. Ohjelmassa on keskeistä Itellan omassa toiminnassa toteuttama päämäärätietoinen ja jatkuva hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, missä tärkeimpinä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan, vähäpäästöisen energian käytön lisääminen. Itella on käyttänyt esimerkiksi jo pitkään postinjakelussa ja kuljetuksissa sähköautoja ja -mopoja sekä biodiesel- ja maakaasuautoja. Itellan tavoitteena on vähentää liiketoimintansa hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2007, suhteessa liikevaihtoon).

- Todellisen muutoksen tekeminen yritystoiminnan hiilijalanjäljessä vaatii haasteellisia tavoitteita, selkeitä mittareita ja innovatiivisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi ympäristötekojen pitää olla konkreettisia ja tuoda lisäarvoa asiakkaille, ovat nämä yrityksiä tai kuluttajia, Toiminnanjohtaja Mikko Routti Finnish Business & Society ry:stä sanoo.

- Itellan hiilineutraali kuljetus mahdollistaa asiakasyrityksille niiden koko jakeluketjun kokonaisvaltaisen hiilijalanjäljen pienentämisen. Uudistus mahdollistaa tärkeiden viestien hiilitehokkaan perillesaattamisen edelleen myös paperimuodossa. Kuluttajien kannalta tämä tarkoittaa valinnan mahdollisuutta sähköisten ja paperisten viestien välillä. Lisäksi se mahdollistaa hyvällä omallatunnolla sähköisen kaupankäynnin. Kuluttajat voivat tehdä ostoksia riippumatta asuinpaikastaan tai työajoistaan, ilman kulkemista suuriin ja ympäristön kannalta hankaliin kauppakeskuksiin. Itellan edelläkävijyys auttaa Suomea nousemaan kohti EU:n ja maailman kärkeä hiilitehokkaassa liiketoiminnassa, Routti jatkaa.

Miten hiilineutraalius toteutetaan?

Postinjakelun päästöt syntyvät lajittelusta, kuljetuksesta ja jakelusta. Laskelmien mukaan yhden kirjeen jakelu tuottaa hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 21 grammaa, mikä vastaa 140 metrin ajoa autolla, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 150 g/km.

Hiilineutraaliuden ensiaskel on postilähetysten CO2- päästöjen aktiivinen vähentäminen Itellan omilla toimenpiteillä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan osallistumalla ilmastoprojekteihin, jotka korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tuottavat uusiutuvaa energiaa esimerkiksi tuulella tai biokaasulla. Näin siis varmistamme että vastaava määrä päästöjä vähennetään toisaalla.

Päästöjen hyvitys tapahtuu luotettavissa ja sertifioiduissa, Gold Standard -luokituksen saaneissa ilmastoprojekteissa, jotka ovat riippumattoman ympäristöarvioijan tarkistamia kohteita.  Itellalle päästöjen maksullisuus on lisäkannustin vähentää jatkuvasti omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja energian kulutusta.

Lisätietoa:

Itellan ympäristöohjelman hankejohtaja Hanna Kaustia, puh. 040 765 7772, etunimi.sukunimi@itella.com.

Itellan MediaDeskissä puh. 020 452 3366 palvelemme toimituksia keskitetysti, kaikissa Itellaa koskevissa-asioissa arkisin klo 8.30 - 16.30 välisenä aikana.

Itellan kuvapankista saat julkaisuvapaat kuvat toimialastamme, johtohenkilöistämme ja logoistamme. Kuvamateriaalia on saatavissa konsernin nettisivujen Media-osiosta www.itella.fi/media (Kuvapalvelu ja logot).

 

Tiesitkö Itellan ympäristötyöstä?

Ympäristötehokkuus huomioidaan kaikessa yrityksen toiminnassa:

Itellan ympäristöohjelma

 

Finnish Business & Society (FiBS) on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. FiBS jakaa tietoa ja kontakteja, herättää keskustelua ja välittää työkaluja yritysvastuun kehittämiseen. FiBS on mm. toteuttanut vuonna 2009 mm. 1300 yritystä kattavan "Ilmastonmuutos ja asiakas" tutkimuksen.  

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjällä. Vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 28 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.