Pörssitiedote: Itellan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

30.04.2010

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2010 KELLO 12

Konsernin avainluvut

Q1/2010

Q1/2009

2009

Liikevaihto, milj. euroa

453,9

477,6

1 819,7

Liikevoitto, milj. euroa

18,3

19,9

46,7

Liikevoittoprosentti

4,0

4,2

2,6

Liikevoitto, milj. euroa *)

17,6

21,6

86,3

Liikevoittoprosentti *)

3,9

4,5

4,7

Tulos ennen veroja, milj. euroa

17,1

-8,1

19,6

Oman pääoman tuotto 12 kk, %

2,1

-2,5

-0,7

Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk, %

5,7

11,7

5,8

Omavaraisuusaste, %

49,1

49,0

48,5

Gearing, %

18,4

21,7

19,7

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

18,8

35,9

144,9

Henkilöstö keskimäärin

28 809

30 372

30 217

*) Ilman kertaluonteisia eriä

 

Konsernijohtaja Jukka Alho:

"Ensimmäisen vuosineljänneksen kokonaistarkastelussa taloussuhdanteissa ei näkynyt vielä selvää muutosta. Vasta aivan viime aikoina on ollut nähtävissä lievää positiivista virettä. Pysyvästä käänteestä ei kuitenkaan ole vielä varmuutta.

Tulevalta postipalvelulailta odotamme selkeyttä. Yksiselitteiset linjaukset pitäisi saada ennen kaikkea yleispalvelun määrittelyyn, harvaan asuttujen alueiden postipalveluiden rahoitukseen ja siihen, kuinka yhteisen jakeluverkon kustannukset kohdistetaan säädellyille tuotteille ja esimerkiksi lehdille. Liikenne- ja viestintäministeriön mietinnön mukaan uuteen lakiin sisältyy mahdollisuus julkiseen tukirahoitukseen, mutta sen käyttöönoton kynnys on näkemyksemme mukaan varsin korkea. Toiminnan jatkuva tehostaminen on Itellalle välttämätöntä myös jatkossa.

Suomen postipalveluihin liittyvät toiminnot siirtyvät vuodenvaihteessa emoyhtiöstä uuteen Itella Posti Oy -tytäryhtiöön. Uusi juridinen rakenne selkiyttää johtamista ja lisää myös toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä. Muutoksen myötä Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmä noudattaa samaa yhtiörakennetta kuin Itella Logistiikka ja Itella Informaatio, jotka myös toimivat tytäryhtiöiden kautta."

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907,
sähköposti: etunimi.sukunimi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010
Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu ke 28.7.
Osavuosikatsaus heinä-syyskuu ke 27.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois-Euroopassa, keskisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.