MARPOL-yleissopimuksen uudistuksella vaikutusta polttoainehintoihin

26.01.2010

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea hyväksyi v. 08 nk. VI-liitteen, jolla rajoitetaan alusliikenteen typpidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä. Tämä liite astuu voimaan 1.7.2010, jolloin aluksilla käytettävän polttoaineen rikkipitoisuusraja laskee Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin Kanaalin käsittävillä erityisalueilla 1,5 prosentista 1,0 prosenttiin.

Tämän hetken arvion mukaan lainmuutoksen laskettu vaikutus polttoainehintaan tulee olemaan +4 %:n ja +8 %:n välillä kysynnän ja tarjonnan suhteesta riippuen.

Lisätietoja:

osastopäällikkö, autorahti (DK, NO, Benelux, ES, FR, GB, PT, TR), Marja Räikkä puh. 09 2512 1502 marja.raikka@itella.com

osastopäällikkö, autorahti (SE, AT, CH, DE, IT), Tuukka Väre puh. 09 2512 1503 tuukka.vare@itella.com