Itellan näkemyksiä uudesta postilaista – kuluttajille lakiuudistus ei juurikaan näy

21.10.2010

Eduskunnan käsittelyyn menee ensi viikolla uusi postilaki, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2011. Laissa keskeistä on EU:n postidirektiivin mukaisesti postin yleispalvelujen turvaaminen kansalaisille, eikä uusi laki tuo juurikaan muutoksia kuluttajien postipalveluihin. Postia tullaan edelleen jakamaan kaikkialla Suomessa viitenä päivänä viikossa. Postimerkillisen kirjeen ja paketin lähettäminen on edelleenkin samanhintaista kaikille. Postin palvelupisteverkko säilyy laajana myös jatkossa.

Uusi laki muuttaa kuitenkin merkittävästi postialan kilpailuympäristöä. Direktiivin keskeisenä lähtökohtana on kilpailun helpottaminen. Suomessa kilpailijoita on odotettavissa yritysten lähettämien postien jakamiseen tiheästi asutuilla alueilla. Tämä tuo haasteita harvaan asuttujen alueiden postitoiminnan rahoittamiseen. Tiheään asutuilta alueilta saatavilla jakelutuloilla ei oletettavasti voida kattaa entiseen tapaan haja-asutusalueiden postipalvelujen kustannuksia.

Lakiehdotuksen mukaan kilpailija voi tulla markkinoille olennaisesti helpommin ehdoin, keskeisen velvoitteen eli viisipäiväisen jakelun säilyessä vain Itellalla. Suomen olosuhteissa yleispalvelun ja markkinaehtoisen kilpailun yhdistelmä aiheuttaakin erityisiä haasteita, sillä EU:n postidirektiivi on tehty tiheästi asutun Keski-Euroopan lähtökohdista, eikä se huomioi harvaan asutun maan erityispiirteitä.

Itellassa kilpailua sinällään ei koeta ongelmaksi, haastavaksi tilanteen kuitenkin tekee toimijoille asetettavat erilaiset velvoitteet. Lainsäädännön muuttumista enemmän postitoimialaan vaikuttaa meneillään oleva tiedonkulun sähköistyminen, mikä vähentää selvästi jaettavan paperisen postin määrää.

Varhais- ja perusjakelujen yhdistäminen ei ole ajankohtaista, eikä lähiaikoina olennainen asia Itellan kannalta

Uuden lain on väitetty johtavan pikaiseen sanomalehtien varhaisjakelun ja päiväpostin jakelun yhdistämiseen. Lainsäädännön perusteella ei jakelujen yhdistämistä kuitenkaan tapahdu.

Itellan näkemyksen mukaan varhais- ja päiväjakelujen yhdistäminen mittavassa määrin ei ole mahdollista lähivuosina. Asia tulee ajankohtaiseksi vasta tilanteessa, jossa sekä lehtien että kirjeiden jakelumäärät vähenevät runsaasti nykyisestä - se voi tapahtua joskus tulevaisuudessa, mutta ei lyhyellä aikavälillä.

Ykkösluokan kirje säilyy, perusnopeudeksi kahden yön yli kulkeva kirje

Lakiehdotuksessa yleispalvelukirjeiksi määritellään postimerkillä maksettavat kirjeet. Yleispalvelu tarkoittaa mm. sitä, että ko. kirjeitä on jaettava viitenä päivänä viikossa, viranomainen valvoo hinnoittelua ja niihin on tarjottava tietyt lisäpalvelut (kirjaus, vakuuttaminen). Yleispalvelupaketiksi lakiehdotus määrittelee postimerkillä maksetun enintään 10 kg:n postista noudettavan paketin.

Lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa tarjolla olevista yleispalvelukirjeistä ainoa, jota yleispalvelutoimijan eli Itellan on pakko tarjota, on kirje, joka kulkunopeus on kahden yön yli. Edellä mainittujen yleispalveluun liittyvien määritelmien lisäksi ko. kirjeellä on laatustandardi (eli viranomaiset valvovat, että 95 % kirjeistä on perillä kahden yön yli) ja yhtenäishinnoittelu (eli että hinta on sama kaikille kaikkialla Suomessa). Nykylaissa vastaava kirje on 1. luokan kirje, josta 85 % pitää olla perillä yhden yön yli.

Itellalla ei ole mitään aikomusta poistaa yön yli kulkevaa eli 1. luokan kirjettä palveluvalikoimastaan. Se säilyy jatkossakin palveluvalikoimassa koko maassa. Itellassa uskotaan tällaisella kirjeellä olevan kysyntää myös jatkossa.

Kirjeen kulkunopeus kahden yön yli näyttäisi vastaavan asiakkaiden nykypäivän odotuksia. Itellan tänä vuonna teettämän tutkimuksen mukaan 80 %:lle kuluttajista ja yrityksistä kahden päivän tai jopa hitaampi kulkunopeus on riittävä. Vuonna 2001 75 % yrityksistä edellytti, että kirjeen pitää olla perillä lähettämistä seuraavana työpäivänä. Syynä näin merkittävään muutokseen on se, että kirje ei ylipäätään vastaa enää nykypäivän nopeusvaatimuksia - nopea tiedonkulku hoidetaan esim. sähköpostilla.

Itella on kertonut lokakuun alussa, että tarjolle tulee kahden yön yli kulkeva kirje helmikuussa 2011. Sitä voi lähettää yksittäiskappaleina ja laittaa kirjelaatikkoon postin kuljetettavaksi. Näin kuluttajat voivat yksittäisenkin kirjeen kohdalla tulevaisuudessa päättää, haluavatko lähettää sen 1. luokassa vai edullisemmin kahden yön yli kulkevana. Tällä hetkellä 2. luokan kirjeitä pystyy postittamaan ainoastaan vähintään 20 kappaleen lähetyserissä jättämällä ne posteihin.

Toiveena selkeät pelisäännöt kustannusten jakamiseen

Samassa Itellan jakeluverkossa kulkee sekä lakisääteisiä yleispalvelutuotteita että tuotteita, joiden jakelua ei säädellä lainkaan lailla (kuten lehdet).  Viisipäiväinen jakelu ja laaja postitoimipaikkaverkko tarvitaan nimenomaan lakisääteisen postipalvelun toteuttamiseksi.

Itella on nykyisen postipalvelulain aikaan ollut jatkuvasti eri mieltä toimintaa valvovan Viestintäviraston kanssa siitä, kuinka palveluverkon (jakelu ja toimipaikat) kustannukset tulee kohdentaa yleispalvelutuotteille ja muille tuotteille. Kyse on lain tulkinnasta.

Jotta aikaa ja rahaa vievä jatkuva erimielisyys lain tulkinnasta ei jatkuisi uuden lain aikana, Itella toivoo, että lakiin saadaan selvä määrittely siitä, kuinka jakeluverkosta syntyvät kustannukset jaetaan erilaisten käyttötarpeiden, esimerkiksi lehtien ja yleispalvelutuotteiden kesken. Itella pitää tärkeänä, että erityisesti lehdistön jakelukustannuksiin ei tulisi kohdistua merkittävää korotuspainetta postiyrityksen yleispalveluvelvoitteen vuoksi.