Itellan lajitteluhenkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyivät - Henkilöstön vähennystarve jonkin verran pienentynyt

11.01.2010

Lokakuun alussa tiedotettu ja silloin alkaneet Itellan lajitteluhenkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyivät tänään 11. tammikuuta.

Uuden tekniikan käyttöönotto ja toimintaympäristön muutokset vaikuttavat työtehtäviin ja henkilöstömäärään postinkäsittelyssä. Muutos hoidetaan mahdollisimman pitkälti ilman irtisanomisia eli luonnollisella vaihtuvuudella, eläkeratkaisuilla ja siirroilla uusiin tehtäviin. Muutosvaihe kestää vuoden 2010 loppuun asti. Itella tukee muutoksen kohteena olevaa henkilöstöä erityisellä muutosturvapaketilla, johon kuuluvat mm. kouluttautumiseen ja paikkakunnan vaihtoon liittyvät tukimahdollisuudet.

Edellä mainittuja vaihtoehtoja hyödyntämällä vähentämistarve on tällä hetkellä valtakunnallisesti 188 henkilöä ja määrän uskotaan vielä pienenevän vuoden aikana. Muutamilla neuvotteluissa mukana olleilla paikkakunnilla irtisanomisia ei tule lainkaan. Määräaikaisia työsopimuksia loppuu, osa työstä muuttuu osa-aikaiseksi ja osa työntekijöistä lomautetaan määräajaksi.

Johtaja Jani Jolkkosen ja pääluottamusmies Jarmo Niemen mukaan nyt päättyneet neuvottelut toteutuivat hyvässä yhteishengessä.

- Olemme käyneet perusteellisesti läpi muutoksen sisältöä ja vaikutuksia. Vähennystarve on pienentynyt neuvotteluprosessin aikana. Olemme jo nyt voineet hoitaa muutosta luonnollisella vaihtuvuudella, eläkeratkaisuilla ja siirroilla uusiin tehtäviin. Muutos jatkuu koko tämän vuoden ajan, Jani Jolkkonen toteaa.

- Tänään päättyneet neuvottelut sujuivat hyvin ja olemme käyneet rakentavaa vuoropuhelua muutoksesta ja sen vaikutuksista. Myönteistä on, että neuvottelujen tuloksena muutamilla paikkakunnilla vältytään irtisanomisilta, Jarmo Niemi sanoo.

Itellassa on varauduttu postialan rakennemuutokseen jo pitkään. Erityisesti sähköisen viestinnän kasvulla on vaikutuksia Itellan tarjoamiin työpaikkoihin postin lajittelussa ja jakelussa. Itellan postinkäsittelytekniikkaan ja kiinteistöihin tekemä 160 miljoonan euron investointi on ollut välttämätön kilpailukyvyn ylläpitämiseksi muuttuvilla markkinoilla.

Uusi tekniikka on käytössä Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa vuoden loppuun mennessä. Näihin postikeskuksiin keskitetään pääasiassa sellaisen postin lajittelua, mikä ei vaadi yönylinopeutta eli ei ole jakelussa vielä lähettämistä seuraavana päivänä. Tällaisia ovat 2. luokan kirjeet, suoramarkkinointilähetykset sekä osa aikakauslehdistä. Lajitteluyksiköt Lappeenrannassa, Turussa ja Seinäjoella jatkavat toimintaansa keskittyen pääosin 1. luokan kirjeiden lajitteluun. Toiminta jatkuu myös Jyväskylän, Kajaanin, Rovaniemen ja Mikkelin terminaaleissa.

Vähentämistarpeet paikkakunnittain:

 

 

Medialle lisätietoja antavat:
- Palvelutuotannon johtaja Jani Jolkkonen, Itella Viestinvälitys
- Palvelutuotannon aluejohtajat, Itella Viestinvälitys

joiden osalta haastattelupyynnöt numeroon 020 452 3366 (Itella MediaDesk) tai viestintäpäällikkö Ulla Parviainen, puh. 0400 947 855.

- Postin käsittelyn ja kuljetuksen valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo Niemi, puh. 0400 523 551

 

- 5.10.2009 julkaistu tiedote