Itellan Journalistitutkimus 2010: Lehtialan muutos hämmentää journalisteja

14.04.2010

Puolet lehtijournalisteista on sitä mieltä, että median muutos ei ole kunnolla alan hallinnassa. Keskeinen hämmennyksen syy on Internet, joka haastaa lehdistön niin vahvasti, että sen koetaan jopa asettavan normeja tavalle tehdä lehtiä. Koska viestinnän arvioidaan siirtyvän asteittain verkkoon ja verkkolehtiin, halutaan paperinen ja sähköinen lehti yhdistää. Toimivan ratkaisun löytäminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi ja vielä vaikeampaa tuntuu olevan vastata kysymykseen, miten sähköisellä lehdellä tehdään rahaa.

Varsinkin sanomalehtitaloissa toimittajakunnan ja johdon käsitykset muutoksen suunnasta ja keinoista vastata haasteisiin eroavat.  Aikakauslehtipuolella on jo pitkään totuttu alati kovenevaan kilpailuun ja markkinan pirstaloitumiseen, jolloin muutos koetaan luonnollisemmaksi ja yhteisen näkemyksen löytäminen näyttää olevan helpompaa.

Lehtialalla uskotaan toimittajan työn jatkumiseen tulevaisuudessa eikä koeta kansalaisjournalismia merkittäväksi uhkaksi. Journalisteja huolestuttaa erityisesti kiireen sekä sen mukanaan tuoman pinnallisuuden ja viihteellisyyden lisääntyminen, minkä pelätään vähentävän journalismin uskottavuutta. Lisäksi tyytymättömyys tulosmittareihin ja palkitsemistapoihin sekä kehitysresurssien niukkuus nakertavat työssä onnistumista.

Journalisteilla on vahva luottamus ammattitaitoonsa, mutta silti he arvioivat itsensä huonommiksi uutisten välittäjiksi kuin lukijat heidät kokevat. Toisaalta journalistit kuvittelevat lehtiensä olevan parempia sosiaalisten tarpeiden tyydyttäjiä ja elämysten tarjoajia kuin millaisina lukijat niitä pitävät.

Tulokset selviävät Itellan tekemästä Journalistitutkimuksesta, jossa selvitettiin journalismin ammattilaisten näkemyksiä paperisen ja sähköisen median nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutkimus suunniteltiin yhdessä Aikakausmedian ja Sanomalehtien Liiton kanssa. Tutkimuslaitos 15/30 Research Oy:n verkkokyselyyn vastaajat kutsuttiin sähköpostiviestillä. Vastausprosentti oli 29. Saaduista 550 vastauksesta 207 tuli sanomalehtijournalisteilta ja 343 aikakauslehtijournalisteilta. Vastaajista 53 % oli toimittajia, 22 % päällikkötasoa sekä 25 % päätoimittajia tai toimitusjohtajia.

Itella on vuosi sitten tutkinut joukkoviestinnän muutostrendejä lukijahaastattelujen kautta. Tällä tutkimuksella halutaan peilata lehden tekijöiden näkemyksiä näihin trendeihin.

 

Lisätietoja:

Heikki Nikali, tutkimusjohtaja Itella Oyj, puh. 0400 618 507
Kari Elkelä, tutkimuspäällikkö Itella Oyj, puh. 0400 406 822
email: etunimi.sukunimi@itella.com

Markus Keränen, toimitusjohtaja 15/30 Research Oy, puh. 0400 169 199
email: etunimi.sukunimi@1530.fi

Itellan Media Desk ma-pe klo 8.30-16.30, puh. 020 45 23366

Journalistitutkimuksen tulosten esittelydiat 14.4. julkistustilaisuudessa (pdf)

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjällä. Henkilöstömäärä on noin 30 000 ja vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.