Itellan jakelukokeilussa päivän postit luetaan jo sujuvasti sähköisenä

27.05.2010

Itellan tulevaisuuden postinjakeluvaihtoehtojen kokeilu Porvoon Anttilan alueella on lähtenyt käyntiin sujuvasti. VTT:n tekemän haastattelututkimuksen mukaan pääosa pitää uusia postin vastaanottamistapoja toimivina. Haastattelututkimukseen vastasi 20 Anttilan kotitaloutta ja yritystä.

VTT toteutti toukokuussa haastattelututkimuksen, jossa selvitettiin osallistujien ensikokemuksia päivittäisten postilähetysten vastaanottamisesta eri kanaviin: sähköiseen asiointipalveluun NetPostiin, lähikaupan yhteydessä olevaan postilokerikkoon ja kahdesti viikossa omaan postilaatikkoon.  Haastatteluilla kerättiin myös osallistujien kokemuksia postipakettien noutoautomaatin käytöstä.

Suurimman osan mielestä kokeilu on lähtenyt käyntiin hyvin. Osallistujat ovat myös pitäneet NetPosti-palvelun käyttöä sujuvana. Jonkin verran vastaajilla oli erilaisia tarpeita saapuneiden lähetysten tiedonsaannin suhteen: osa vastaajista ei kaipaa SMS-viestiä lokerikkoon saapuneesta lähetyksestä.

Kehitysprojektissa hyödynnetään aktiivisesti kokeiluun osallistujilta tullutta palautetta ja kehitysideoita siitä, mitä kaikkia lähetyksiä voisi olla tai toivottaisiin sähköisessä muodossa. Jo nyt NetPosti-palveluun on luotu uusia ominaisuuksia saadun palautteen perusteella.

Postilokerikon käyttöä pidetään yksinkertaisena. Tosin kaikki kokeiluun osallistujat eivät käy siellä lainkaan: heille riittää, kun postilähetykset jaetaan kahdesti viikossa omaan postilaatikkoon. Lokerikolla käydään lähinnä vain ohiajomatkalla tai jos on muutenkin lähikaupalle asiaa. NetPostia pidetään uudenlaisessa postinjakelutavassa tärkeänä lisäpalveluna.

Kokeiluun osallistuvan Kristina Orelan perheen arkea kokeilu ei ole hetkauttanut: - Lähdimme mukaan kokeiluun, koska NetPosti oli perheessämme jo tuttu palvelu. Kaikki kodin asiaviestintä voisi olla mielestäni sähköistä ja sen voisi siis vastaanottaa sähköisesti. Paperisella lehdellä sen sijaan on edelleen arvoa.

Myös Itellan näkökulmasta kokeilu on lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti, ja asukkaat ovat antaneet palautetta aktiivisesti.

- Tavoitteena on luoda malli postinjakelupalvelusta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Millaisia uusia palveluja ja hyötyjä he postinjakelulta odottavat. Olemme saaneet kokeilun myötä ideoita ja palautetta kymmeniltä suomalaisilta. Kokeilu on jo kiinnostanut ihmisiä, joiden asuin- ja olinpaikka vaihtelee ja joille postilähetysten vastaanottaminen päivittäin yhteen fyysiseen osoitteeseen ei ole ihanteellisinta. Kuten saaristossa ja osan vuodesta ulkomailla asuvia, kehitysjohtaja Tommi Tikka kertoo.

Kokeilu jatkuu vuoden loppuun asti. Kokemusten perusteella päätetään, jatketaanko kokeilua Anttilan alueella ja millaisia palveluja Itella voisi tulevaisuudessa asiakkaille tarjota. Mukana kokeilussa on lähes puolet Anttilan alueen asukkaista, yhteensä 140 kotitaloutta ja yritystä.

Netti-tv: Sähköinen postinjakelu on jo tätä päivää

 

Lisätietoja:
Itellan kehitysjohtaja Tommi Tikka, etunimi.sukunimi@itella.com,  puh. 050 462 7645.

Itellan MediaDeskissä puh. 020 452 3366 palvelemme toimituksia keskitetysti, kaikissa Itellaa koskevissa asioissa arkisin klo 8.30 - 16.30 välisenä aikana.

Itellan kuvapankista saat julkaisuvapaat kuvat toimialastamme, johtohenkilöistämme ja logoistamme. Kuvamateriaalia on saatavissa konsernin nettisivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/group/media

 

Näin kokeilu toteutetaan:

Itella aloitti huhtikuussa vapaaehtoisuuteen perustuvan kokeilun, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevien vuosikymmenien postinjakelulle.  Kehitystyötä tehdään yhteistyössä kokeiluun osallistuvien asukkaiden kanssa. Heiltä tulevaa palautetta ja kehitysideoita hyödynnetään kokeilun aikana.